Naudos gavėjo tapatybės nustatymo anketa
Įgyvendindama LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir jį detalizuojančių teisės aktų nuostatas, "NEO Finance, AB" privalo nustatyti kliento ir naudos gavėjo tapatybę. Atsižvelgiant į tai, prašome Jūsų užpildyti šią anketą bei pateikti parašomus dokumentus.
NEO Finance, AB, 2020 m. liepos 17d., Vilnius
Užpildyta duomenų 0 iš 5
  • 1 Informacija apie juridinį asmenį
  • 2 Informacija apie vadovą ir kitus atsakingus asmenys
  • 3 Informacija apie planuojamą vykdyti veiklą
  • 4 Papildomi klausimai
  • 5 Dokumentų įkėlimas
1 Informacija apie juridinį asmenį
Informacija apie juridinį asmenį
Ar esate/planuojate tapti Neopay klientas?
https://
Nurodykite fizinių asmenų, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja 25% ir daugiau juridinio asmens akcijų, skaičių:

Nurodykite šių asmenų kontaktinę informaciją:

Ar juridinis asmuo listinguojamas?
Gyva pagalba
Skambinkite
870080075
Reikia pagalbos?