Naujienos

Paskolų gavėjų konkursas „LAIMĖK KELIONĘ“!

Paskolų gavėjų konkursas „LAIMĖK KELIONĘ“!

Paskutinį kartą šią vasarą kviečiame dalyvauti konkurse ir laimėti svajonių atostogas.
Visą vasarą buvote itin aktyvūs, dalyvaudami mūsų organizuotuose konkursuose – sulaukėme per 2500 dalyvių.

Tiesiog teisingai atsakykite į mūsų pateiktą klausimą, o mes burtu keliu atrinksime laimėtoją, kuriam padovanosime 200 EUR vertės „Makaliaus“ dovanų čekį pasirinktai kelionei.
Konkurso nuorodą su klausimu išsiuntėme registruotiems ir naujienlaiškius užsisakiusiems paskolų gavėjams. Ją rasite savo el. pašo dėžutėse.
Konkursas vyksta rugpjūčio 9 – 15 dienomis imtinai.


ŽAIDIMO „LAIMĖK KELIONĘ“ TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Žaidimo „LAIMĖK KELIONĘ“ (toliau – Žaidimas) organizatorius yra UAB „NEO Finance“, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės registracijos adresas Verkių g. 25C-1, Vilnius (toliau – Organizatorius).
1.2. Žaidimas vykdomas Organizatoriaus administruojamoje platformoje (toliau – Platforma), adresu www.paskoluklubas.lt (toliau – Tinklapis), registruotiems klientams, turintiems paskolos gavėjo paskyrą (toliau – Klientas).
1.3. Klientas žaidime gali dalyvauti paspaudus aktyvią nuorodą, kurią Organizatorius išsiunčia Platformoje registruotu Kliento elektroninio pašto adresu.
1.4. Žaidimo trukmė – nuo 2018 m. rugpjūčio 9 d. iki 2018 rugpjūčio 15 d. imtinai.
1.5. Žaidime neturi teisės dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai.
1.6. Šios Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės), yra vienodos visiems Žaidimo dalyviams.
1.7. Informacija apie šį Žaidimą skelbiama www.paskoluklubas.lt, taip pat esamiems Klientams siunčiami naujienlaiškiai.

2. Žaidimo sąlygos:

2.1. Žaidime norintys dalyvauti asmenys laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio 9 d. iki 2018 rugpjūčio 15 d. imtinai privalo:
2.1.1. Platformoje turėti paskolos gavėjo paskyrą;
2.1.2. Žaidimo laikotarpio metu atsakyti į Žaidimo Organizatoriaus pateiktą klausimą sekdami nuorodą, esančią laiške, gautame iš Organizatoriaus.
2.2. Asmenys, Žaidimo laikotarpiu įvykdę šių taisyklių 2.1. punkte nurodytas sąlygas, įgyja Žaidimo dalyvio statusą.

3. Žaidimo prizas:

3.1. Žaidimo prizas – 200 EUR (dviejų šimtų eurų) vertės UAB „TravelDeals LT“ („Makalius“) (toliau – Kelionių organizatorius) dovanų čekis, skirtas kelionei įsigyti naudojantis Kelionių organizatoriaus paslaugomis.
3.2. Žaidimo prizas negali būti iškeistas į analogišką sumą, kuri galėtų būti panaudojama kitoms reikmėms negu kelionės įsigijimui, naudojantis Kelionių organizatoriaus teikiamomis paslaugomis.

4. Žaidimo laimėtojo nustatymas ir paskelbimas:

4.1. Žaidimo prizo laimėtojas nustatomas atsitiktine tvarka žemiau nurodytu būdu:
4.1.1. Bus atrinkti žaidimo dalyvio statusą įgijusių asmenų Platformoje nurodyti vartotojų unikalūs numeriai;
4.1.2. Vartotojų unikaliems numeriams bus priskirti eilės numeriai;
4.1.3. Automatinės programos internetiniame tinklapyje www.random.org pagalba bus išrinktas atsitiktinis eilės numeris;
4.1.4. Prizo laimėtojo vardas bus publikuojamas Tinklapiuose.

5. Žaidimo prizų įteikimas:

5.1. Su Žaidimo prizo laimėtoju asmeniškai bus susisiekta Žaidimo laimėtojo asmeninėje paskolos gavėjo paskyroje nurodytais kontaktais ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo Tinklapyje.
5.2. Žaidimo laimėtojas per 14 (keturiolika) dienų nuo Žaidimo prizo laimėtojo paskelbimo Tinklapyje dienos privalo patvirtinti, jog susipažino ir sutinka su Taisyklėmis. Nepatvirtinus Taisyklių arba per 14 (keturiolika) dienų nuo Žaidimo prizo laimėtojo paskelbimo Tinklapyje dienos nepavykus susisiekti su Žaidimo laimėtoju, Žaidimo laimėtojas netenka teisės į prizą ir praranda Žaidimo dalyvio statusą. Tokiu atveju naujas Žaidimo prizo laimėtojas pakartotinai nustatomas Taisyklių 4.1. punkte nustatyta tvarka.
5.3. Žaidimo laimėtojui prizas bus įteiktas Žaidimo laimėtojo Platformoje registruotu elektroniniu paštu.

6. Kitos nuostatos:

6.1. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už netinkamus Žaidimo dalyvių veiksmus ar padarytas technines klaidas.
6.2. Organizatorius neatsako ir neįsipareigoja kompensuoti / atlyginti jokių Žaidimo dalyvių patirtų išlaidų.
6.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas ar bet kuriuo metu nutraukti Žaidimą. Organizatorius įsipareigoja iš anksto pateikti tokią informaciją Tinklapiuose.
6.4. Papildoma informacija teikiama telefonu 8 700 800 75 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

 

Paskelbta:
2018-08-09
Šaltinis:
Pasidalinkite:
Panašios naujienos