VISI PASLAUGŲ ĮKAINIAI    MOKESČIAI UŽSIENIO VALSTYBIŲ REZIDENTAMS

 

Su mokesčiais susiję dažni klausimai:

 

Kokie mokesčiai yra taikomi, norint investuoti?

Norint investuoti, netaikomi jokie mokesčiai, išskyrus tuos atvejus, kai investuotojas pirminėje rinkoje investuoja į trumpalaikes (100 – 300 Eur/1-3 mėn.) paskolas. Tuomet yra taikomas 1% tarpininkavimo mokestis nuo kiekvienos gaunamos įmokos. Iki 2022 m. kovo 1 d. investuotojams buvo galima investuoti, pasirenkant Užtikrinimo fondo paslaugą, kurios mokestis priklauso nuo kredito gavėjo reitingo ir paskolos laikotarpio. Paslaugos sąlygos ir mokesčiai galioja tik investicijoms, sudarytoms iki 2022 m. kovo 1 d.

Kokius mokesčius VMI turi sumokėti investuotojai?

Atsižvelgiant į tai, kad investuotojai kurie, naudodamiesi „Paskolų klubo“ platforma, investuoja į paskolas, nėra laikomi vykdančiais individualią veiklą, jie turi sumokėti tik gyventojų pajamų mokestį už FAKTIŠKAI GAUTAS palūkanas, priskaičiuotas finansuojant paskolas, t.y. pajamos pripažįstamos gautomis faktiniu jų gavimo momentu, o ne mokėjimo grafike nurodyta data. Gyventojų pajamų mokesčio tarifas yra 15%, kuriuo yra apmokestinama visa už laikotarpį faktiškai gautų palūkanų suma.

Atsižvelgiant į jau minėtą faktą, kad investuotojai nėra laikomi vykdančiais individualią veiklą, iš šios veiklos gaunamo pelno, t.y. faktiškai gautų palūkanų, nėra išskaitomi tiesiogiai patirti nuostoliai ir išlaidos susijusios su gaunamomis palūkanomis. Taigi, nuo faktiškai gautų palūkanų sumos, už kurią reikia susimokėti gyventojų pajamų mokestį, atimti patirtų nuostolių dėl negrąžintų įmokų ar jų dalies, taip pat patirtų išlaidų sumokant mokesčius į Užtikrinimo fondą, nereikia.

Pareiga deklaruoti pajamas už faktiškai gautas palūkanas tenka patiems investuotojams. Jie šias pajamas už praėjusius kalendorinius metus turi deklaruoti iki gegužės 1 d.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo 2018 m., pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 str. 1 d. 202 punkto nuostatas, taikomas apmokestinant ir deklaruojant 2018 m. ir vėliau  gautas palūkanas, gyventojų pajamų mokesčiu NĖRA apmokestinama 500 EUR per kalendorinius metus neviršijanti palūkanų suma, gauta už vartojimo kreditus, suteiktus per tarpusavio skolinimo platformas Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės įstatyme nustatyta tvarka, taip pat palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformas Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame EEE valstybės įstatyme nustatyta tvarka. Lengvata nėra taikoma palūkanoms, gautoms iš užsienio įmonių, administruojančių tarpusavio skolinimo / sutelktinio finansavimo platformas, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose (kaip nustatyta GPMĮ 17 str. 2 dalyje).

Kokius kaštus patirsiu skolos išieškojimo atveju (be užtikrinimo fondo)?

Jokie papildomi mokesčiai iš investuotojo nėra imami. Tokiu atveju vienintelės sąnaudos yra laiko sąnaudos, laukiant skolos išieškojimo.

Kokie mokesčiai taikomi norint pirkti arba parduoti investicijas antrinėje rinkoje?

Tiek parduodant, tiek perkant investicijas antrinėje rinkoje yra taikomas 1% tarpininkavimo mokestis, kuris yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į investicijos pardavimo kainą.