Pranešėjų apsauga

NEO Finance, AB savo veiklą vykdo pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi sąžiningumo bei atvirumo standartais.

Šiuo pranešimu teikiame informaciją, kaip galite pranešti apie pastebėtus pažeidimus ar pateikti įtarimus dėl jų. Konfidencialumas ir pranešėjų apsauga yra garantuojama.

Pranešimus apie pažeidimus gali pateikti esami ir buvę darbuotojai ar asmenys, susiję su NEO Finance, AB sutartiniais santykiais.
Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija, pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nebus laikoma pranešimu ir nebus nagrinėjama.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka .

Pranešti galite apie:

  • - galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • - administracinį nusižengimą;
  • - tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą;
  • - ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su NEO Finance, AB.

Pranešimo pateikimo būdai:

Elektroniniu paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu [email protected]
Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykus į NEO Finance, AB biurą, adresu Ukmergės g. 126, 08100 Vilnius.


Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka NEO Finance, AB teisės ir atitikties skyriaus darbuotojai. Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.