UŽSIENIO VALSTYBIŲ REZIDENTAMS IŠMOKĖTŲ PALŪKANŲ APMOKESTINIMAS

Užsienio valstybių rezidentams išmokamos palūkanos priskiriamos A klasės pajamoms ir už jas gyventojų pajamų mokestį (toliau – GPM) išskaičiuoti ir sumokėti turi jas išmokantis subjektas. Šiuo atveju tai būtų Paskolų klubas. 

Užsienio valstybių rezidentų pelnas, kuris gautas iš investicijų prekybos antrinėje rinkoje arba investicijų pardavimo Paskolų klubui, Lietuvoje nėra laikomas pajamų mokesčio objektu. Todėl užsienio valstybių rezidentams Lietuvoje mokėti mokesčių už šias pajamas nereikia.

Rezidavimo duomenų pateikimas
Esami Paskolų klubo investuotojai, prisijungę prie savo paskyros, turės užpildyti duomenis dėl savo rezidavimo valstybės patvirtinimo. Nauji Paskolų klubo investuotojai šiuos duomenis turės nurodyti registracijos metu.

Rezidavimo duomenų keitimas
Pasikeitus rezidavimo valstybei, Paskolų klubo investuotojai privalės patikslinti savo rezidavimo duomenis. Patikslinti šiuos duomenis galėsite savo Paskolų klubo paskyros nustatymuose.

Rezidavimo duomenų pateikimas už 2016 m.
Kadangi iki šiol Paskolų klubas iš investuotojams išmokamų palūkanų neišskaičiuodavo GPM, todėl užsienio valstybių rezidentų Lietuvoje mokėtinus mokesčius už 2016 m. ir 2017 m. I pusmetį sumokės Paskolų klubas. Dėl šios priežasties visi investuotojai, kurie Paskolų klube susikūrė investuotojo paskyrą iki 2017 m. sausio 1 d., turės pateikti savo rezidavimo duomenis ir už 2016 m.

Prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį pateikimas
Nuo 2017 m. liepos nuo ne Lietuvos rezidentams išmokamų palūkanų Paskolų klubas automatiškai išskaičiuoja 15 proc. dydžio gyventojų pajamų mokestį. Kai užsienio valstybės rezidentas, kurio rezidavimo valstybė su Lietuva yra sudarius Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį (toliau – DAIS) , pateiks DAS-1 formos prašymą sumažinti išskaičiuojamą mokestį, Paskolų klubas investuotojui pritaikys sumažintą GPM tarifą bei jam bus išskaičiuojama 10 proc., arba Latvijos, JAE ir Kipro atvejais 0 proc.

Investuotojas asmeniškai turėtų užpildyti minėto prašymo I-IV dalis, V dalį turi užpildyti atitinkamos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus atstovas, VI dalis paliekama neužpildyta. DAS-1 formos V dalis gali būti neužpildoma tuo atveju, jeigu užsienio valstybės rezidentas kartu pateiktų atskirą užsienio šalies mokesčio administratoriaus pažymą, kad jis yra šios šalies rezidentas. 

DAS-1 forma galioja tik tais kalendoriniais metais, kuriuos nurodo užsienio valstybės mokesčių administratorius, tvirtindamas šios formos V dalyje pateiktą informaciją.

Ne Lietuvos rezidentai, aukščiau nurodytus dokumentus, galės pateikti prisijungus prie savo asmeninės Paskolų klubo investuotojo paskyros.

Neapmokestinamųjų pajamų dydis (Pajamoms gautoms nuo 2018 m.)

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama palūkanų už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą, neviršijanti 500 eurų per mokestinį laikotarpį. Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai šia mokesčių lengvata gali pasinaudoti tik mokestiniam laikotarpiui pasibaigus. Tai reiškia, kad nuo ne Lietuvos rezidentams išmokamų palūkanų Paskolų klubas automatiškai išskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį, tačiau asmuo turės teisę kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją pateikiant prašymą grąžinti išskaitytą mokestį.

Užsienio valstybės rezidento prašymas grąžinti išskaitytą mokestį
Jeigu užsienio valstybės rezidentas nepasinaudojo jam priklausančia teise ir Paskolų klubui nepateikė DAS-1 formos prašymo, tuo atveju toks investuotojas gali kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekcija (toliau – VMI) su DAS-2 formos prašymu grąžinti išskaičiuotą mokestį. Taip pat DAS-2 forma gali būti pateikiama dėl išskaičiuoto pajamų mokesčio už gautas palūkanas, kurios neviršijo 500 eurų.

Savo rezidavimo valstybėje mokėtinų mokesčių sumažinimas
Užsienio valstybių rezidentai, išskaičiuoto ir Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio dydžiu, galės susimažinti savo rezidavimo valstybėje mokėtinus mokesčius už palūkanas, kurias investuotojams išmokėjo Paskolų klubas.

Atkreiptinas dėmesys, kad užsienio šalių rezidentai savo šalyje mokėtinus mokesčius gali susimažinti  išskaičiuoto mokesčio dydžiu tik tuo atveju, jeigu Paskolų klubui būtų pateiktas DAS-1 formos prašymas. Tuo atveju, jeigu toks prašymas nebūtų pateiktas, užsienio šalių rezidentas savo rezidavimo šalyje mokėtinus mokesčius galės sumažinti atitinkamoje DAIS nurodytu maksimaliu pajamų mokesčio tarifo dydžiu. Pavyzdžiui, jeigu užsienio valstybės rezidentas uždirbo 1 000 EUR palūkanų, tačiau nebuvo pateikęs DAS-1 formos prašymo, jam būtų pritaikytas 15 proc. tarifas bei išskaičiuota 150 EUR. Tarkime su šiuo investuotojo rezidavimo valstybe Lietuva yra sudariusi DAIS, kurioje maksimalus pajamų mokesčio tarifo dydis yra 10 proc. Tokiu atveju savo rezidavimo valstybėje mokėtinus mokesčius galima sumažinti 100 EUR. Jeigu užsienio valstybės rezidentas būtų pateikęs DAS-1 formos prašymą, tada investuotojui būtų pritaikytas 10 proc. tarifas bei nuskaičiuota 100 EUR ir visa šia suma galima būtų mažinti savo rezidavimo valstybėje mokėtinus mokesčius.

Siekiant susimažinti savo rezidavimo valstybėje mokėtinus mokesčius reikėtų kreiptis į VMI ir tiesiogiai arba paštu pateikti DAS-3 formos pažymą apie gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje sumokėtus mokesčius. Kita alternatyva pateikti prašymą išduoti pažymą FR0595. Šią formą galimą užsisakyti ne tik prašymą atsiunčiant paštu arba kreipiantis tiesiogiai, tačiau ir elektroniniu būdu, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI.

Gautą pažymą reikėtų pateikti savo rezidavimo valstybės mokesčių administratoriui.

Reikalingos formos:
DAS-1 forma (FR0021) PDF
DAS-2 forma (FR0022) PDF
DAS-3 forma (FR0023) PDF
Prašymas išduoti pažymos FR0595 formą  PDF