BELASTINGHEFFING OP DE RENTE DIE WORDT UITBETAALD AAN INGEZETENEN VAN HET BUITENLAND

NEO Finance is geen gecertificeerde belastingadviseur en daarom geven wij geen officiële interpretatie van de belastingwetgeving in Litouwen of een ander land waar de belegger fiscaal inwoner is. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de individuele belegger om ervoor te zorgen dat de beschreven vereisten op hem van toepassing zijn. Houd er rekening mee dat de volgende informatie alleen bedoeld is om een overzicht te geven van belastingprincipes en geen advies vormt voor individuele gevallen. We vragen u daarom om u individueel te laten adviseren door een erkend belastingadviseur of belastingadministrateur van het land waar u fiscaal woonachtig bent.

Het is ook mogelijk dat de belegger belasting betaalt in het land waar hij/zij woont, dus elke belegger moet een erkend belastingadviseur of een belastingadministrateur raadplegen. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over belastingen voor inwoners van Nederland.

Algemene informatie voor niet-Litouwse ingezetenen

De bij NEO Finance verdiende inkomsten worden voor elke investeerder belast op basis van de wetgeving van Litouwen en van het land waar de investeerder fiscaal ingezetene is.

Rente betaald aan buitenlandse ingezetenen worden geclassificeerd als A-klasse inkomen en de inkomstenbelasting voor ingezetenen (hierna: RIT) moet worden afgetrokken en betaald door het onderwerp dat de rente uitbetaalt. In dit geval is dat "NEO Finance".

Winst van buitenlandse ingezetenen die wordt ontvangen uit de handel in investeringen op de secundaire markt of uit de verkoop van investeringen aan "NEO Finance", wordt niet beschouwd als een object van de inkomstenbelasting in Litouwen. Daarom hoeven buitenlandse ingezetenen voor deze inkomsten geen belasting te betalen in Litouwen.

Elke niet-Litouwse ingezetene moet inkomstenbelasting betalen over ontvangen rente in Litouwen. NEO Finance is verplicht om belasting in te houden en af te dragen aan de Litouwse begroting.  Winst van buitenlandse ingezetenen die wordt ontvangen uit de handel in beleggingen op de secundaire markt of uit de verkoop van beleggingen aan NEO Finance, wordt niet beschouwd als een object van de inkomstenbelasting in Litouwen. Daarom hoeven buitenlandse ingezetenen voor deze inkomsten geen belasting te betalen in Litouwen.

De verblijfsgegevens indienen

Het indienen van de gegevens van de woonplaatsInvesteerders van "NEO Finance" moet invullen van de informatie met betrekking tot de bevestiging van hun land van verblijf, door zich aan te melden bij hun account. Nieuwe investeerders van "NEO Finance" zullen deze gegevens moeten verstrekken tijdens de registratie.

De verblijfsgegevens wijzigen

Als het land van verblijf verandert, moeten beleggers van "NEO Finance" hun verblijfsgegevens aanpassen. Zij zullen in staat zijn om dit te doen in hun "NEO Finance" account instellingen.

Het verzoek indienen om de afgetrokken belasting te verminderen
Sinds juli 2017 brengt NEO Finance automatisch inkomstenbelasting voor ingezetenen (RIT) ter hoogte van 15% in mindering op de rente die wordt uitbetaald aan niet-ingezetenen van Litouwen. Wanneer een buitenlandse ingezetene wiens land van vestiging een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting (hierna: DTAA) heeft met Litouwen een DAS-1 formulier indient om de afgetrokken belasting te verminderen, zal "NEO Finance" het verlaagde RIT-tarief toepassen op de investeerder en zal 10% worden afgetrokken.

De investeerder moet de secties I tot en met IV van de bovengenoemde aanvraag zelf invullen, sectie V moet worden ingevuld door de vertegenwoordiger van de belastingadministratie van het desbetreffende buitenlandse land, en sectie VI moet blanco worden gelaten. Sectie V van het DAS-1 formulier kan leeg gelaten worden als de inwoner van het buitenlandse land een certificaat van de buitenlandse belastingadministrateur overlegt dat hij een inwoner van dat land is.

Het DAS-1 formulier is alleen geldig in het kalenderjaar aangegeven door de buitenlandse belastingdienst, door het bevestigen van de informatie in deel V van dit formulier. Niet-ingezetenen van Litouwen kunnen de bovengenoemde documenten indienen door in te loggen op hun "NEO Finance" beleggersrekening.

Belastingvrij inkomen (voor inkomens vanaf 2018)

Niet-belastbaar inkomen omvat rente uit consumptief krediet verstrekt via P2P-platforms van maximaal EUR 500 per belastingperiode. Inwoners van het buitenland kunnen alleen van deze belastingvermindering profiteren nadat de belastingperiode is afgelopen. Dit betekent dat van de rente betaald aan niet-ingezetenen, "NEO Finance" automatisch inkomstenbelasting inhoudt, maar de persoon heeft het recht om een verzoek in te dienen bij de Staatsbelastinginspectie voor een terugbetaling van de ingehouden belasting.

Verzoek van de inwoner van het buitenland om teruggaaf van de afgetrokken belasting

Als de inwoner van het buitenland geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht om het DAS-1 formulier in te dienen bij "NEO Finance", dan kan deze belegger een aanvraag indienen bij de Staatsbelastinginspectie (hierna: SOI) met een DAS-2 formulier om de ingehouden belasting terug te betalen. Het DAS-2 formulier kan ook worden verstrekt voor de bronbelasting op ontvangen rente, die niet hoger was dan 500 EUR.

Vermindering van belastingen in eigen land

Inwoners van het buitenland kunnen de in hun woonland betaalde belasting voor de door "NEO Finance" uitbetaalde rente verminderen met het bedrag van de in Litouwen ingehouden en betaalde inkomstenbelasting.

Opgemerkt moet worden dat inwoners van een ander land de in hun land betaalde belasting alleen kunnen verminderen met het bedrag van de ingehouden en betaalde belasting als "NEO Finance" het DAS-1 formulier overlegt. Als het formulier niet wordt overgelegd, kunnen inwoners van een ander land de in hun woonland verschuldigde belasting verminderen met het maximumbedrag van het inkomstenbelastingtarief dat is vastgesteld in de desbetreffende DTAA. Als de inwoner van een ander land bijvoorbeeld 1000 EUR aan rente heeft verdiend, maar niet eerder een DAS-1 formulier heeft ingediend, dan wordt 15% toegepast en 150 EUR afgetrokken. Als Litouwen en het woonland van deze investeerder een DTAA hadden gesloten met een maximaal gespecificeerd inkomstenbelastingtarief van 10%, dan kon in dit geval de verschuldigde belasting in hun eigen woonland worden verlaagd met 100 EUR. Als de inwoner van het buitenland het DAS-1 formulier had overgelegd, dan zou het tarief van 10% zijn toegepast en 100 EUR in mindering zijn gebracht, en zou de in het woonland verschuldigde belasting met dit bedrag zijn verlaagd.

Als je de in je eigen woonland betaalde belasting wilt verlagen, moet je contact opnemen met de belastingdienst en (rechtstreeks of per post) een DAS-3-formulier indienen met een certificaat van ontvangen inkomsten en betaalde belastingen in de Republiek Litouwen. Een ander alternatief is het indienen van een aanvraag voor een certificaat FR0595. Dit certificaat kan worden aangevraagd door (1) de aanvraag per post te versturen, (2) rechtstreeks contact op te nemen met de SOI, of (3) elektronisch, door in te loggen op "Mano VMI" (Mijn SOI) - een gedeelte van de geautoriseerde elektronische diensten van de webpagina van de belastinginspectie van de staat. Het ontvangen certificaat moet worden voorgelegd aan de belastingadministrateur van het eigen land van verblijf.

Vereiste formulieren:
Form DAS-1 (FR0021) PDF
Form DAS-2 (FR0022) PDF
Form DAS-3 (FR0023) PDF


Aanvraag tot afgifte van het certificaat formulier FR0595 van de PDF