Een manier om de investeringsrisico's te beperken is door gebruik te maken van de Buyback-service.

Wat is Buyback?

Buyback is een gratis dienst waarmee een investeerder achterstallige investeringen kan verkopen aan het NEO Finance platform. De verkoop van investeringen wordt geïnitieerd in het geval van insolventie, wanneer het contract met de lener wordt beëindigd. Investeerders hebben dan de mogelijkheid om hun investeringen aan het platform te verkopen voor 25-50% van de uitstaande lening. Belangrijk: Vanaf 14.09.2023 of 01.03.2024 (afhankelijk van de datum van ondertekening van het contract) voor leningen met A-, B- en C-rating, introduceert NEO Finance een nieuwe Buyback prijsstelling, die geldig is voor leningen die handmatig of via geautomatiseerde advertenties zijn geïnvesteerd. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden

Hoe werkt Buyback?

NEO Finance beëindigt een contract met een lener wanneer deze 3-5 termijnen te laat is. Zodra het contract met de lener is beëindigd, kunnen investeerders hun investeringen verkopen aan het platform tegen een reeds vastgestelde prijs. 5 kalenderdagen voor de geplande beëindiging van de leningsovereenkomst stuurt NEO Finance een bericht naar elke investeerder in de lening over de mogelijkheid om de lening met betalingsachterstand te verkopen. Als de Kredietnemer er niet in slaagt alle achterstallige betalingen op de geplande datum te voldoen, zal NEO Finance de leningsovereenkomst met de Kredietnemer beëindigen en de investeerders een 30 kalenderdagen durende terugkoop van hun investering aanbieden.For the purpose of calculating the cost of the disbursement, the outstanding portion of the investment is multiplied by a factor depending on the Borrower's credit rating and on the expiry date of the offer, when the investor decides to sell the defaulted investment. Coefficients valid for the first 3 days of the offer by rating: for A+ rating: 100% (for new A+ rated loans funded as of 10:00 a.m. on 12.04.2021); for A+ (concluded before 12.04.2021) and A ratings: 70% of the outstanding credit; for B rating: 60%, for C rating: 50%.

We willen er ook op wijzen dat Investeerders met de VIP-investeerdersstatus delinquente leningen kunnen verkopen tegen een 0,1 punt hogere ratio dan andere investeerders zonder VIP-investeerdersstatus.

Nieuwe Buyback voor investeerders in A+ leningen vanaf 12.04.2021

NEO Finance zal nieuwe Buyback prijzen aanbieden voor nieuwe A+ rating leningen uitgegeven vanaf 12 april. Als een A+ rating lening uitgegeven na deze datum in gebreke blijft en het contract met de kredietnemer wordt beëindigd, zal de A+ investering automatisch worden gekocht door NEO Finance voor 100% van het resterende saldo van de lening.

De dienst Buyback zelf kost niets. De verkoop van beleggingen met een betalingsachterstand is echter onderworpen aan de juiste prijsbepaling. Het belangrijkste om te weten is dat de Buyback-service 30 kalenderdagen beschikbaar is. Tijdens de eerste drie dagen is de aangeboden prijs het hoogst en daalt daarna. U kunt de volledige verkoopprijzen hier bekijken

Belangrijk: Er zijn nieuwe Buyback aangekondigd voor investeerders in A, B en C leningen.

Vanaf 14.09.2023 of 01.03.2024 (afhankelijk van de datum van ondertekening van het contract), zal NEO Finance beginnen met het toepassen van een nieuwe Buyback prijsstelling voor leningen met A-, B- en C-rating, die geldig is voor leningen die handmatig of via geautomatiseerde advertenties worden geïnvesteerd. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden.