Naujienos

NEO Finance, AB 2019 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija ir neaudituotos finansinės ataskaitos

NEO Finance, AB 2019 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija ir neaudituotos finansinės ataskaitos

2019m. NEO Finance, AB ir toliau didino išduotų paskolų apimtis, kurios pasiekė 18,62 mln. EUR ir, lyginant su 2018 m., išaugo 30%, tuo tarpu pajamos augo net iki 1.72 mln. EUR, ir praeitų metų pajamas (1.02 mln. EUR) viršijo 70%. Įmonės EBITDA 2019 metais siekė -530 tūkst. EUR, kai tuo tarpu 2018 metais buvo -381 tūkst. EUR. Neigiamą pokytį lėmė vienkartinės kapitalo pritraukimo išlaidos, atidėjinių pervertinimas 2018m. ir Mokėjimo inicijavimo paslaugos plėtros sąnaudos. Atitinkamai grynasis nuostolis 2019 metais buvo -659 tūkst. EUR, kai 2018 metais jis siekė -453 tūkst. EUR.

Labai sparčiai augo mokėjimo inicijavimo paslaugų apimtys. Įmonė 2019 metais atliko 3,55 mln. vnt. transakcijų, kai 2018 metais jų buvo atlikta tik 680 tūkst. vnt. Atitinkamai, pagrinde dėka mokėjimo inicijavimo paslaugos apimčių augimo, mokėjimų veiklos pajamos išaugo daugiau nei 4 kartus (nuo 39 tūkst. EUR 2018m. iki 178 tūkst. EUR 2019 metais.)

Su NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2019 m. dvylikos mėnesių laikotarpio tarpinėmis veiklos ir finansinėmis ataskaitomis bei atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.

         Andrius Liukaitis
         Finansų vadovas
         Email: [email protected]

Daugiau informacijos ataskaitoje čia („NEO Finance“ „Nasdaq“ profilyje).

 

Paskelbta:
2020-01-31
Pasidalinkite:
Panašios naujienos