Naujienos

Dėl NEO Finance, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

Dėl NEO Finance, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

NEO Finance AB
Pranešimas apie esminį įvykį

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. balandžio 30 d., priimti šie sprendimai:

1. Dėl Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2019-01-01 – 2019-12-31 laikotarpį patvirtinimo.

Priimti sprendimai:

1.1. Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2019-01-01 – 2019-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thorton Baltic“ (atestuotas auditorius Genadij Mikušev).

1.2. Nepaskirstyti (kaupti) nuostolių už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.

1.3. Pavesti Bendrovės administracijos vadovei ar jos tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.

2. Dėl audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d., išrinkimo.

Priimti sprendimai:

2.1. Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thorton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d.

2.2. Pavesti Bendrovės administracijos vadovei ar jos tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui.

 

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

Email: [email protected]

Priedai: NEO Finance Finansines ataskaitos 2019 LT (4). pdf

 

 

Paskelbta:
2020-04-30
Panašios naujienos