Naujienos

Pranešimas apie UAB „FinoMark“ įtraukimą į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą

Pranešimas apie UAB „FinoMark“ įtraukimą į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą

„NEO Finance”, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešame, kad UAB „FinoMark“, juridinio asmens kodas – 305538582, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, (toliau – Bendrovė), kurios 100 proc. akcijų priklauso AB „NEO Finance,“ nuo 2021-02-01 yra įrašyta į Lietuvos banko vedamą viešąjį Sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.

Siekdama vykdyti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus funkcijas, Bendrovė 2021-02-02 sudarė Turto pirkimo – pardavimo sutartį su UAB „BnP Finance“, juridinio asmens kodas – 302447985, buveinės adresas Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, (toliau – Pardavėjas), kuria Pardavėjas Bendrovei parduoda:

  1. FinoMark sutelktinio finansavimo platformos programinį kodą, skirtą sukurti informacinę sistemą, kurią naudojant gali būti vykdomas sutelktinis finansavimas, bei visas Pardavėjui priklausančias autoriaus turtines teises į programinį kodą;
  2. Prekės ženklą „FinoMark Crowdfunding“.

Bendra turto pardavimo kaina yra 195 470,82 EUR. Kaina yra tinkamai apskaičiuota, įtraukiant visas Pardavėjo išlaidas, patirtas vystant FinoMark sutelktinio finansavimo platformos kūrimo projektą, kuriuo siekiama sukurti informacinę sistemą, kurią naudojant gali būti vykdomas sutelktinis finansavimas, ir kuriant bei plėtojant programinį kodą. Kainos dydis yra pagrįstas audito išvada, kuri pateikta 2020-06-09 UAB „Grant Thornton Baltic“ atliktoje Projekto faktinių išlaidų ataskaitoje.

Bendrovė sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą pradės artimiausiu metu.

Aiva Remeikienė

AB „NEO Finance“

Administracijos vadovė

El. paštas: [email protected]

 

Paskelbta:
2021-02-02
Panašios naujienos