Naujienos

NEO Finance, AB 2020 metų metinė informacija bei komentaras dėl veiklos rezultato pokyčio

NEO Finance, AB 2020 metų metinė informacija bei komentaras dėl veiklos rezultato pokyčio

NEO Finance AB
Metinė informacija

Pateikiama NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) metinė informacija už 2020 m. - audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas bei nepriklausomo auditoriaus išvada.

Audituotose 2020 m. ataskaitose Bendrovės 2020 metų nuostolis sudaro 121,9 tūkst. EUR ir skiriasi nuo 2021-02-15 skelbto preliminaraus nuostolio 4,4 tūkst. EUR. Šis skirtumas susidarė dėl šių atliktų korekcijų:

  • Priskaičiuotas pelno mokestis, kuris sudarė 52,5 tūkst. EUR.

  • Nuvertinta 32 tūkst. EUR investicija į dukterinės įmonės įstatinį kapitalą. 2021-02-15 paskelbtuose preliminariuose rezultatuose šio nuvertinimo nebuvo.

  • Buvo pervertintos įmonės abejotinos skolos bei jų suma padidinta 20 tūkst. EUR, atsižvelgiant į ekonominę situaciją šalyje ataskaitų paskelbimo metu ir galimus mokėjimų vėlavimus ateityje.

  • 12 tūkst. EUR neigiamas pokytis atsirado dėl papildomų apskaitos operacijų suvedimo.

Audituotose ataskaitose Bendrovės 2020 metų nuostolis sudaro 121,9 tūkst. EUR ir skiriasi nuo 2019-04-16 skelbtos prognozės - 167,9 tūkst. EUR pelno. Skirtumas susidarė, nes pajamų buvo surinkta 77,5 tūkst. EUR mažiau negu buvo planuota bei didesnių veiklos ir pardavimų sąnaudų. Didžiausia įtaka turėjo neveiksnių kreditų išieškojimo veiklos kaštai, kur buvo planuojama patirti 172,5 tūkst. EUR sąnaudų, tačiau faktiškai jų buvo - 400,9 tūkst. EUR.

 

Aivaras Bielskis

Finansų analitikas

El. paštas: [email protected]

Priedai: 

NEO Finance, AB 2020 metų metinis pranešimas, įskaitant audituotas finansines ataskaitas ir atsakingų asmenų patvirtinimą.pdf

NEO Finance, AB 2020 metų auditoriaus patvirtintos finansinės ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvada.pdf

Paskelbta:
2021-03-31
Panašios naujienos