Naujienos

Prevenciniai veiksmai Jūsų duomenų ir finansų saugumui

Prevenciniai veiksmai Jūsų duomenų ir finansų saugumui

Kadangi esame finansų įstaiga, teikianti klientams ne tik tarpusavio skolinimo paslaugas, bet ir atidaranti elektroninių pinigų sąskaitas, suteikianti galimybę investuoti ir daryti pinigines operacijas, privalome itin atsakingai rūpintis jūsų duomenų ir lėšų saugumu.  Patikimą finansų sistemą galime kurti tik bendradarbiaudami kartu su savo klientais, todėl kviečiame susipažinti su prevencijos priemonėmis, kurias „Paskolų klubas“ taiko savo veikloje ir sužinoti, kodėl mums svarbus Jūsų įsitraukimas.

Kas yra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija?

Tai atitinkamų priemonių įgyvendinimas, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Kodėl prašome klientų teikti ir atnaujinti duomenis?

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas finansų įstaigoms numato pareigą savo naujų bei esamų klientų atžvilgiu įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“, nes siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui bei teroristų finansavimui, mums būtina:

  • Žinoti, kokia veikla verčiasi klientai ir analizuoti jų veiklą.

  • Žinoti, kas yra naudos gavėjai, t. y. fiziniai asmenys, kurių interesais arba naudai vykdomi sandoriai ar veikla.

  • Vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų finansų įstaigos turimas žinias apie klientą, jo verslą (jo rūšis ir pobūdį, sandorių pobūdį, verslo partnerius, veiklos teritoriją ir kita) bei rizikos pobūdį.

  • Suprasti kliento lėšų / pajamų šaltinį.

Aukščiau nurodytą pareigą vykdyti sandorių tyrimą galime atlikti tik gavę iš kliento paaiškinimus dėl kliento sąskaitoje atliekamų operacijų bei tokias operacijas pagrindžiančius dokumentus, patvirtinančius kliento pateiktus paaiškinimus.

Kaip finansų įstaiga taip pat turime užtikrinti, kad atliekant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą būtų vadovaujamasi naujausia bei tikslia informacija, todėl privalome nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kliento bei naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu pateiktus dokumentus, duomenis ir informaciją. Ši nuostata taikoma ne tik naujiems, bet ir jau esamiems klientams. Tad apie pasikeitusius bet kokius duomenis klientas privalo pranešti.

Užmegzdamas dalykinius santykius klientas privalo užpildyti, atitinkamai, kliento klausimyną fiziniams asmenims arba juridiniams asmenims ir naudos gavėjų anketą. Šių dokumentų pildymas taip pat privalomas atnaujinant informaciją apie klientą.

Kas yra pinigų plovimas?

Tai nusikalstami veiksmai, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių.

Pinigų plovimas gali vykti naudojantis įvairiomis finansinių operacijų schemomis, tačiau paprastai procesas vyksta trimis etapais:

  • Pinigų įnešimas. Asmuo, siekiantis „išplauti" pinigus, pirmiausiai juos sąlyginai nedidelėmis sumomis įneša į oficialią finansinę instituciją (pavyzdžiui, indėlio forma banke). Tai pats rizikingiausias etapas, nes pastovus nemažų sumų įnešimas į finansų instituciją gali sukelti įtarimus finansų įstaigoms, kurios apie bet kokius kilusius įtarimus privalo pranešti atitinkamoms institucijoms.

  • Pinigų išskaidymas. Šis etapas apima pinigų pervedimus, naudojantis kuo įvairesnėmis priemonėmis, kad būtų kuo sunkiau atsekti pirminį pinigų šaltinį. Šiame etape gali būti vykdomi pavedimai tarp to paties asmens sąskaitų skirtinguose bankuose, pervedimai į kito asmens sąskaitas toje pačioje ar kitoje šalyje, pinigų įnešimai ir išgryninimai, valiutos keitimai ir panašiai.

  • Pinigų įliejimas į apyvartą (integravimas). Šiame etape pinigai, jau legalia forma, yra įliejami į ekonomiką. Paprastai, atsiskaitant su verslo įmonėmis už tikras ar tariamas prekes, paslaugas, įsigyjant turtą ir kita. Dažnai pinigai pervedami į tam tikros įmonės, su kuria susijęs pinigų plovėjas, sąskaitą. Vėliau pinigai išimami iš verslo, pavyzdžiui, nusiperkant iš „pinigų plovėjo" didelės vertės turtą arba įsigyjant bevertį turtą, tačiau nurodant didelę jo vertę.

Kas yra teroristų finansavimas?

Tai veika, kuri laikoma nusikaltimu pagal 1999 m. gruodžio 9 d. Tarptautinės konvencijos dėl kovos su terorizmo finansavimu 2 straipsnį (pavyzdžiui, veikla, kuria siekiama civilių gyventojų, nedalyvaujančių ginkluotuose susidūrimuose, mirties, sunkių sveikatos sužalojimų, o tokiais veiksmais siekiama įbauginti gyventojus ir/ ar daryti įtaką tarptautinei/ vyriausybinei organizacijai bei tokios veiklos finansavimas).

Kodėl svarbu tikrinti asmenis dėl politinio pažeidžiamumo?

Politiškai pažeidžiami asmenys atsiduria padidinto pinigų plovimo rizikoje. Dėl to visoms finansų įstaigoms įstatymas numato tikrinti klientų ir naudos gavėjų politinį pažeidžiamumą bei atlikti sustiprintą identifikaciją ir dalykinių santykių stebėseną, siekiant apsaugoti klientų duomenų saugumą.

Politiškai pažeidžiami asmenys:

  • fizinis asmuo, kuriam yra arba per paskutinius 12 mėnesių buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos (pavyzdžiui, valstybės vadovas, parlamento narys, savivaldybės meras) Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose bei šio asmens artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.

  • Artimieji šeimos nariai – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

  • Artimas pagalbininkas - fizinis asmuo, kuris su pirmiau nurodytas svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis, arba palaiko kitus dalykinius santykius; fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos pirmiau nurodytas svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.

Atsižvelgdami į šiuos įpareigojimus ir siekdami tinkamai aptarnauti „Paskolų klubo“ klientus bei užtikrinti jų duomenų bei finansų saugumą, skatiname Jus, pasikeitus atitinkamai informacijai, reguliariai atnaujinti Kliento klausimyną.

Paskelbta:
2021-05-07
Panašios naujienos