Naujienos

NEO Finance, AB 2021 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

NEO Finance, AB 2021 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

NEO Finance AB
Tarpinė informacija

2021 m. I-ąjį pusm. NEO Finance, AB didino išduotų paskolų apimtis ir pasiekė visų laikų geriausią pusmečio rezultatą, kurio metu  paskolų išduota net už 12,83 mln. EUR.  Lyginant su 2020 m. I-uoju pusm. išduotų paskolų apimtys padidėjo 43%. Įmonės pajamos augo iki 1.583 tūkst. EUR ir 2020 I-ojo pusm. pajamas (1.163 tūkst. EUR) viršijo 36%. Įmonės EBITDA 2021 m. I-ąjį pusm. padidėjo iki 312 317 nuo 2020 m. I-ąjį pusm. buvusios -72 406. Atitinkamai pelnas prieš apmokestinimą 2021 m. I-ąjį pusm. buvo 189 095 EUR, kai 2020 metų tuo pačiu laikotarpiu buvo patirtas nuostolis - 145 688 EUR.

 

2021 I pusm.

2020 I pusm.

∆, %

Išdavimai, EUR

12830862

8945671

43%

Pajamos, EUR

1583262

1163406

36%

Pardavimo savikaina, EUR

-716488

-821588

-13%

Bendrasis pelnas, EUR

866774

341818

154%

Veiklos sąnaudos, EUR

-671860

-490978

37%

EBITDA, EUR

312317

-72406

 

Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR

189095

-145688

 

EBITDA marža, %

20%

-6%

 

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), %

11%

-15%

 

 

Mokėjimo inicijavimo paslaugos apimtys augo beveik trigubai,  įtakotos augančio klientų skaičiaus Lietuvoje bei sparčios plėtros užsienyje. Įmonė 2021 m. I-ąjį pusm. atliko 7.3 mln. vnt. transakcijų, kai 2020 m. I-ąjį pusm. jų buvo atlikta atitinkamai 2.46 mln. vnt. Mokėjimo inicijavimo paslaugos apimčių augimo dėka, visos mokėjimų veiklos pajamos išaugo daugiau nei 2 kartus - nuo 152,7 tūkst. EUR 2020 m. I-ąjį pusm. iki 408,8 tūkst. EUR 2021 m. I-ąjį pusm.

Su NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2021 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio tarpinėmis veiklos ir finansinėmis ataskaitomis bei atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.

Visus norinčius išgirsti, kaip įmonei sekėsi 2021 m. I-ąjį pusm., kviečiame rugpjūčio 3 d., 11 val. prisijungti prie tiesioginės ZOOM transliacijos, kurios metu administracijos vadovas Aleksėjus Loskutovas pristatys ataskaitoje pateiktus skaičius ir aptars „NEO Finance“ 2021 m. I-ojo pusm. pasiekimus.

Registruotis į pristatymą.

Administracijos vadovas

Aleksėjus Loskutovas

El. paštas: [email protected]

Priedai: NEO Finance 2021 H1 Report LT.pdf

Paskelbta:
2021-07-30
Panašios naujienos