Naujienos
Kas yra vekselis?

Kas yra vekselis?

Trumpai apie tai, kas yra vekselis

Vienas iš dažniausiai pasirenkamų pinigų grąžinimą užtikrinančių būdų yra skolos raštelis. Visgi, pastarasis turi tikrai nemažai trūkumų. Dėl šios priežasties, dauguma asmenų susidomi gerokai efektyvesniu metodu. Tai - vekselis. Pastarasis gali užtikrinti, kad Jūsų paskolinti pinigai išties bus grąžinti. Nors kai kuriais aspektais šis primena skolos raštelį, reikėtų prisiminti, jog vekselio teisinė galia yra gerokai didesnė. Tad, pastarąjį pasirinkti yra patikimesnis sprendimas.

Vekselis - tai:

Vekselis - tai skolos vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui. Pastarasis yra skirstomas į skirtingas rūšis bei formas. Vekselis išlieka vienu iš populiariausių finansinių instrumentų, naudojamų trumpalaikiam kreditui gauti. 

Visgi, pastarasis turi kur kas daugiau ypatumų, nei galėtų pasirodyti. Pavyzdžiui, egzistuoja dar vienas terminas - tai vekselio garantija. Jeigu gavėjas nepasitiki mokėtojo finansinėmis galimybėmis, jis gali įtraukti tam tikrą papildomą susitarimą. Vekselio garantija dažniausiai vadinamas patikimos įmonės arba banko laidavimas. Be to, svarbu paminėti, jog negalint grąžinti pilnos sumos, įmanoma susitarti dėl pinigų atidavimo dalimis. Tačiau, ši informacija turėtų būti pažymėta vekselyje. Pats dokumento turėtojas priimti įmokų dalimis atsisakyti negali. Kita vertus, kartais sudaromas skolos grąžinimo grafikas. Pastarojo nesilaikant, galima pradėti išieškojimo procesą. Susidūrusiems su vekselio neapmokėjimu laiku, vertėtų parengti oficialų raštą, remiantis nustatytomis taisyklėmis ir perduoti jį atsakingiems asmenims. 

Vekselių rūšys

Vekseliai yra skirstomi į kelias pagrindines rūšis - prekybinius ir finansinius bei terminuotus ir neterminuotus. 

Prekybiniai ir finansiniai vekseliai

Pagal sandorių pobūdį, iš kurių kyla vekselio davėjo skoliniai įsipareigojimai, skiriamos dvi pastarųjų rūšys: prekybiniai ir finansiniai. Pirmasis variantas taip pat dažnai yra vadinamas komerciniu. Tad, ką tai reiškia? Prekybiniais vekseliais yra įforminamas trumpalaikis kreditas, kurį prekių tiekėjai suteikia pirkėjams. Pastaruosius beveik visuomet išduoda stambios bendrovės. Manoma, kad prekybiniai vekseliai yra kiek mažiau rizikingi nei bankų teikiami kreditai. Kita vertus, pastarieji turi ir keletą trūkumų, pavyzdžiui, nestabilią rinką. Tuo tarpu, anksčiau paminėti finansiniai vekseliai patvirtina įsipareigojimus už gautas paskolas ir kitas su pinigais susijusias operacijas. 

Terminuoti ir neterminuoti vekseliai

Vekseliai taip pat gali būti terminuoti arba neterminuoti. Pirmuoju atveju, pastarieji yra apmokami itin konkrečiu laiku. Tuo tarpu, neterminuotų vekselių mokėjimo terminas gali apimti tam tikrą periodą. Be to, kartais galutinė data apskritai nėra nurodoma. 

Vekselių formos ir reikalavimai

Pagal įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymą bei civilinį kodeksą, vekseliai gali būti dviejų formų. Paprastasis vekselis reiškia, kad jo davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti nurodytą sumą. Tuo tarpu, įsakomasis vekselis reiškia, jog gavėjas tuos pinigus paveda perduoti kitam žmogui. Trumpai tariant, kai asmuo pats įsipareigoja susimokėti - tai paprastasis vekselis. Tuo tarpu, kai žmogus paveda kitam asmeniui sumokėti nurodytą sumą - tai įsakomasis vekselis. 

Įsakomasis vekselis

Įsakomieji vekseliai dažniausiai yra naudojami tarptautinėje prekyboje. Pastarąjį išrašant būtina nurodyti šiuos aspektus:

 • kad tai yra įsakomasis vekselis;
 • besąlyginį įsipareigojimą sumokėti tam tikrą sumą;
 • mokėtojo pavadinimą;
 • mokėjimo terminą bei vietą;
 • asmens, kuriam arba kurio nurodymu turi būti sumokėta, vardą ir pavardę;
 • išrašymo datą ir vietą;
 • vekselį išrašančio asmens parašą.
 

Svarbu paminėti, kad jei dokumentas neturi bent vieno iš šių aspektų, jo negalima laikyti vekseliu. Be jokios abejonės, egzistuoja tam tikrų išimčių, tačiau jos yra ganėtinai retos. Tad, dokumentus pildyti reikėtų itin atidžiai. Be to, svarbu paminėti, jog sandorio sumai viršijant 3000 eurų, būtina kreiptis į notarą.

Paprastasis vekselis (skolos vekselis)

Paprastasis vekselis (dar kitaip vadinamas skolos vekseliu) gali būti protestuotinas arba ne. Ką tai reiškia? Jeigu sutartyje yra įrašoma sąlyga “grąžinti be išlaidų”, tuomet kalbama apie neprotestuotiną vekselį. Kita vertus, kai tokio susitarimo nėra, šis laikomas protestuotinu. Išrašant paprastą vekselį būtina nurodyti tokius aspektus:

 

 • mokėjimo terminą;
 • mokėjimo vietą;
 • kad tai yra skolos vekselis;
 • besąlyginį įsipareigojimą sumokėti tam tikrą sumą;
 • asmens, kuriam ar kurio įsakymu, pinigai turi būti sumokėti, vardą ir pavardę;
 • išrašymo vietą ir datą;
 • vekselį išrašiusio asmens parašą;
 • tais atvejais, kai vekselį išrašantis ūkio subjektas netvarko apskaitos pagal supaprastintos apskaitos taisykles, reikėtų nurodyti tai patvirtinančią informaciją.
 

Skolos vekselis yra laikomas itin griežtos formos dokumentu. Dėl šios priežasties, kiekvieną anksčiau nurodytą punktą nurodyti yra būtina. Kitu atveju, dokumentas nebus traktuojamas kaip vekselis. 

Vekselių negaliojimas

Kaip jau minėjome kiek anksčiau, norint, kad vekselis būtų laikomas galiojančiu, svarbu teisingai užpildyti dokumentus. Tad, nevalia praleisti nei vieno aukščiau nurodyto punkto. Visgi, pravartu paminėti, jog mokėjimo termino, atskiro įrašo apie mokėjimo vietą ar vekselio išrašymo vietos nenurodymas nedaro dokumento negaliojančiu. 

Kita vertus, egzistuoja ir daugiau priežasčių, dėl kurių šis dokumentas gali būti negaliojantis. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nurodoma, kad vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų davėjui tuomet, kai pasibaigia nustatyti terminai: 1) įforminti protestą dėl neapmokėjimo; 2) pateikti vekselį, mokėtiną jį pateikus arba per tam tikrą laiką po pateikimo; 3) pateikti apmokėti, kai įrašyta sąlyga “neprotestuotinas”. Be to, svarbu paminėti, jog visi reikalavimai asmeniui, įsipareigojusiam apmokėti vekselį gali būti pareikšti per 3 metus nuo mokėjimo termino dienos. Tuo tarpu, pats vekselio turėtojas reikalavimus gali pareikšti per 1 metus nuo įforminto protesto arba mokėjimo termino dienos. 

Dar keliomis vekselio negaliojimo priežastimis būtų galima įvardinti tokius nutikimus, kaip parašų klastojimas arba veikimas be įgaliojimo. 

Vekselių privalumai ir trūkumai

Pagrindiniais vekselio privalumais būtų galima įvardinti garantiją, kad dokumente nurodyta suma tikrai bus sumokėta. Be to, siekiant atgauti skolą, dažniausiai išvengiama teismo proceso. Kadangi vykdomasis dokumentas yra gaunamas iš notaro, antstoliai iškart gali pradėti išieškojimo procesą. Tad, vekselis pasižymi ganėtinai maža rizika. Svarbu paminėti, kad šiame dokumente dažniausiai nėra nurodoma jokių papildomų mokėjimo išlygų. Be to, neprivaloma nurodyti vekselio išdavimo priežasties. Reikėtų paminėti ir tai, jog pastarąjį galima perleisti kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims. Tad, kaip galite matyti, privalumų išties gausu.

Kita vertus, vekselis turi ir keletą trūkumų. Vienu iš pagrindinių būtų galima įvardinti ganėtinai griežtus reikalavimus. Tad, visus dokumentus svarbu pildyti labai atidžiai. Kitu atveju, vekselis gali būti negaliojantis. Be to, nors pastarasis padeda greičiau ir efektyviau įvykdyti skolos išieškojimą, šis negarantuoja, jog pinigus tikrai atgausite. Pasitaiko tokių atvejų, kai skolininkas paprasčiausiai neturi pakankamai turto, kad būtų įmanoma įgyvendinti išieškojimo procesą. 

Laimei, egzistuoja nemažai alternatyvų, tinkančių abiems sandorio pusėms, todėl kiekvienas atras sau tinkamą variantą. Paskolos sutelktinio investavimo platformoje gali tapti saugiu, greitu ir efektyviu būdu įdarbinti savo pinigus. Tad, tai puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško papildomų investavimo galimybių. Kita vertus, paprasta paskola gavėjui taip pat gali būti netgi kiek naudingesnė. Tad, jeigu Jums prireikė papildomų pinigų, gerai apsvarstykite visus pasirinkimus. 

 
Paskelbta:
2023-08-28
Pasidalinkite:
Panašios naujienos