Naujienos

Informacija apie Užtikrinimo fondą

Paskolų klubas atliko Užtikrinimo fondo lėšų poreikio vertinimą

Paskolų klubas siūlo užtikrinimo fondo paslaugą, kurią pasinaudojus investuotojai gali dar labiau sumažinti investavimo riziką. Naudojantis Užtikrinimo fondu (UF), Paskolų klubas laiduoja už skolininką visu įmonės turtu ir skolininko vėlavimo atveju padengia įmokas investuotojui.

Siekdamas skaidrumo, Paskolų klubas atidarė atskirą sąskaitą, kurioje kaupiamos lėšos skirtos UF įsipareigojimų vykdymui.  Norime atkreipti dėmesį, kad Paskolų klubas į užtikrinimo fondą deponavo 75 000 eurų, kurie veiklos pradžioje garantavo tinkamą UF funkcijų išpildymą. Vėliau, vykdant nuolatinę veiklą, UF buvo papildomas iš investuotojų sumokamo užtikrinimo fondo mokesčių, taip pat buvo išmokamos išmokos, kai paskolų gavėjai vėlavo vykdyti savo įsipareigojimus.

Siekiant užtikrinti, kad Užtikrinimo fonde yra pakankamai lėšų prisiimtų įsipareigojimų vykdymui, Užtikrinimo fondo lėšų poreikis apskaičiuojamas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Kiekvienai investicijai kuri naudoja UF paslaugą lėšų poreikis priklauso nuo rizikos ir trukmės iki investicijos pabaigos.

Pvz: 1000 EUR A reitingo paskolai, kurios terminas 2 m. buvo pritaikyta UF paslauga. Įmoka į fondą pagal dabartinius įkainius yra 27,8 EUR. Tiksliai tokia suma turi būti UF galimiems įsipareigojimams padengti. Ši suma kiekvienai paskolai amortizuojasi einant jos terminui. Praėjus metams, minėtos paskolos likęs terminas bus 1 m. ir UF jos galimiems įsipareigojimams padengti turi būti 17,3 EUR (t.y. įmoka kuri pagal įkainius yra nustatyta 1 m. A reitingo paskolai).

Įvertinus kiekvienos investicijos likusią trukmę ir riziką, apskaičiuojamas bendras visų UF naudojančių investicijų lėšų poreikis. Ne mažesnė nei ši suma turi būti laikoma UF sąskaitoje.

Tuo atveju, jeigu dėl padidėjusių išmokų iš Užtikrinimo fondo, lėšų poreikis būtų didesnis negu Užtikrinimo fondo faktinis dydis, Paskolų klubas įsipareigoja papildyti Užtikrinimo fondą reikiama suma.

Užtikrinimo fondo lėšų poreikis kovo 31d. buvo 95 948,48 eurų, o Užtikrinimo fonde buvo 108 038,05 eurų, t.y. fondo padengiamumas buvo 113%. Atsižvelgiant į tai, kad susidariusį lėšų perviršį nėra ekonomiškai pagrįsta laikyti deponuotus atskirojoje Užtikrinimo fondo sąskaitoje, Paskolų klubas priėmė sprendimą nustatyti, kad užtikrinimo fondo padengiamumas būtų 100% iš jo išimant 12 089,57 eurus.

Norime pabrėžti, kad Paskolų klubas įsipareigoja informuoti investuotojus apie bet kokius veiksmus, susijusius su Užtikrinimo fondu, įskaitant, bet neapsiribojant Užtikrinimo fondo lėšų poreikį.

 

Paskelbta:
2017-04-03
Šaltinis:
Pasidalinkite:
Panašios naujienos