„NEO Finance“ platformoje investuoti gali ir verslo subjektai

 

Siekiant šalyje plėsti P2P rinkos ribas 2020 m. gruodį įsigaliojo Seimo priimtas Vartojimo kredito įstatymo pakeitimas, nurodantis, kad Lietuvos tarpusavio skolinimo platformose investuotojais gali tapti jau ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys. Reaguodama į teisinius pakeitimus „NEO Finance“ platformoje nuo 2021 m. vasario sudaryta galimybė į paskolas investuoti verslo subjektams.

 

Investavimo juridiniams asmenims sąlygos platformoje

  • Investuojant investuotojas ir paskolos gavėjas nesusaistomas tiesioginiais sutartiniais santykiais. Investuotojas sudaro investavimo sutartį su „NEO Finance“, o „NEO Finance“ savo ruožtu kaip tarpusavio skolinimo platformos operatorius sudaro sutartį su paskolos gavėju.
  • „NEO Finance“ užtikrina visišką tarpusavio skolinime dalyvaujančių asmenų konfidencialumą, t.y. investuotojai ir paskolos gavėjai nemato vienas kito duomenų.
  • Platforma rūpinasi gaunamų įmokų paskirstymu investuotojams, taip pat paskolų gavėjų vėlavimo atveju imasi visų tinkamų priemonių susigrąžinti vartojimo kreditų sumas su palūkanomis ir kitomis sumomis bei vykdyti skolų išieškojimo procedūras.
  • Platforma reguliariai pateiks visą reikiamą informaciją juridinio asmens buhalterijai paprastai ir greitai apskaityti investicijas į paskolas.

Juridinių asmenų registracija

Juridiniai asmenys užsiregistruoti „NEO Finance“ platformoje gali, tinklapyje paspausdami „Registruotis“ ir pasirinkdami „Verslo subjektai“ registraciją.

SUKURTI PASKYRĄ VERSLO SUBJEKTUI

„NEO Finance“, įgyvendindama LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir jį detalizuojančių teisės aktų nuostatas, privalo nustatyti kliento ir naudos gavėjo tapatybę. Atsižvelgiant į tai, juridiniai asmenys, registruodamiesi pirmiausia turės užpildyti 5 žingsnių anketą:

  1. Informacija apie juridinį asmenį;
  2. Informacija apie vadovą ir kitus atsakingus asmenims;
  3. Informacija apie planuojamą vykdyti veiklą;
  4. Papildomi klausimai;
  5. Dokumentų įkėlimas.

Juridinio asmens vartotojo aplinka

Sėkmingai užregistravus juridinį asmenį, jam bus atidaryta el. pinigų paskyra, analogiška kaip ir fiziniam asmeniui. Verslo subjektai į vieną paskolą galės investuoti kaip ir fiziniai asmenys – ne daugiau kaip 500 EUR. Minima riba nustatyta Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatyme ir reiškia, kad investuotojo vienam vartojimo kredito gavėjui vienoje tarpusavio skolinimo platformoje suteiktų ir negrąžintų vartojimo kreditų bendra suma negali viršyti 500 eurų.

Verslo subjektai turės galimybę išsitraukti mėnesines ataskaitas, kuriose bus pateiktas jų portfelio dydis laikotarpio pradžiai, susijusios operacijos per laikotarpį (pajamos kaupimo principu ir faktinės įplaukos), ir portfelio dydis laikotarpio pabaigai. Tai įgalins įmonės buhalteriją vesti suminę apskaitą, nevedant kiekvienos transakcijos atskirai.

Pagrindiniai investavimo skirtumai, priklausomai nuo asmens teisinio statuso

FIZINIS ASMUO

JURIDINIS ASMUO

Pajamos apskaitomos pinigų srautų (faktinių įplaukų gavimo) metodu.

Pajamos apskaitomos kaupimo principu.

Užtikrinimo fondo mokesčiai nemažina palūkanų mokestinės bazės, tačiau mažiną pelną iš antrinės rinkos sandorių.

Užtikrinimo fondo mokesčiai yra įmonės finansinės veiklos sąnaudos ir yra leidžiami atskaitymai pelno mokesčio prasme.

Nereikia vesti buhalterijos, nereikia darbinti direktoriaus.

Atsiranda buhalterijos vedimo sąnaudos, įdarbinti direktorių (UAB atveju), nors kelioms valandoms per mėnesį.

Mokesčio tarifas 15% / 20% (GPM), 500 EUR palūkanų asmeniui neapmokestinama.

Mokesčio tarifai 0% / 5% / 15% (Lietuvoje registruotiems juridiniams asmenims).

Antrinėje rinkoje komisinis nemažina palūkanų pelno, tačiau mažiną pelną iš antrinės rinkos sandorių.

Antrinėje rinkoje mokamas komisinis mažina pelną.

Paranku investuoti gaunantiems darbo užmokesčio pajamas.

Nereikia išsimokėti dividendų (15% mokesčių tarifas), todėl galima investuoti didesnį pinigų kiekį.

Plačiau apie juridinių asmenų investavimo subtilybes bei su tuo susijusius mokestinius klausimus sausio mėnesio seminare kalbėjo „NEO Finance“ valdybos pirmininkas Evaldas Remeikis. Žiūrėti įrašą galite ČIA.