Naujienos
Investuok ir laimėk 100 EUR

Investuokite balandžio 25 - 30 dienomis (imtinai) 100 eurų ar daugiau ir laimėkite 100 eurų į Paskolų klubo sąskaitą!

Šios savaitės laimėtojas - Remigijus iš Alytaus. Sveikiname!

 

ŽAIDIMO „SAVAITĖS INVESTUOTOJAS“ TAISYKLĖS

1.         Bendrosios nuostatos:

1.1.      Žaidimo „SAVAITĖS INVESTUOTOJAS“ (toliau – Žaidimas) organizatorius yra UAB „NEO Finance“, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės registracijos adresas Verkių g. 25C-1, Vilnius (toliau – Organizatorius).

1.2.      Žaidimas vyksta adresu www.paskoluklubas.lt (toliau – Tinklapis). 

1.3.      Žaidime dalyvauti galima naudojantis tarpusavio skolinimosi platformos (toliau – Platformos), esančios adresu www.paskoluklubas.lt, investuotojo paskyra.

1.4.      Žaidimo trukmė – nuo 2018 m. balandžio 25 d. iki 2018 balandžio 30 d. imtinai.

1.5.      Žaidime neturi teisės dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai.

1.6.      Šios Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės), yra vienodos visiems Žaidimo dalyviams.

1.7.      Informacija apie šį Žaidimą skelbiama www.paskoluklubas.lt ir www.facebook.com/PaskoluKlubas, taip pat jau esamiems Platformos investuotojams siunčiami naujienlaiškiai.

 

2.         Žaidimo sąlygos:

2.1.      Žaidime norintys dalyvauti asmenys laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio 25 d. iki 2018 balandžio 30 d.  imtinai privalo:

2.2.      Platformoje turėti investuotojo paskyrą;

2.3.      Žaidimo laikotarpio metu Platformoje investuoti į vartojimo kreditų gavėjų vartojimo kreditus bent 100 (vieną šimtą) eurų.

2.4.      Asmenys, aukščiau nustatyta tvarka investavę į vartojimo kreditų gavėjų vartojimo kreditus, įgyja Žaidimo dalyvio statusą.

2.5.      Žaidime dalyvauja tik patvirtintos investicijos (rezervuojamos lėšos neįskaičiuojamos).

2.6.      Nedalyvauja investicijos atliktos antrinėje paskolų biržoje

 

3.         Žaidimo prizas:

3.1.      Žaidimo prizas - 100 EUR (vienas šimtas eurų) , kurie skirti investicijoms Platformoje.

3.2.      Žaidimo prizas negali būti iškeistas į analogišką sumą, kuri galėtų būti panaudojama kitoms reikmėms negu investavimas per Platformą.

 

4.         Žaidimo laimėtojo nustatymas ir paskelbimas:

4.1.      Žaidimo prizo laimėtojas nustatomas atsitiktine tvarka žemiau nurodytu būdu:

4.1.1.   Bus atrinkti žaidimo dalyvio statusą įgijusių asmenų Platformoje nurodyti vartotojų unikalūs numeriai;

4.1.2.   Vartotojų unikaliems numeriams bus priskirti eilės numeriai;

4.1.3.   Automatinės programos internetiniame tinklalapyje www.random.org pagalba bus išrinktas atsitiktinis eilės numeris;

4.5.      Prizo laimėtojo vardas bus publikuojamas Tinklapiuose.

 

5.         Žaidimo prizų įteikimas:

5.1.      Su Žaidimo prizo laimėtoju asmeniškai bus susisiektą Žaidimo laimėtojo asmeninėje Investuotojo paskyroje nurodytais kontaktais ir ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo Tinklapiuose, į jo asmeninę Platformoje atidarytą elektroninių pinigų sąskaitą, bus pervestas Žaidimo prizas .

 

 

6.         Kitos nuostatos:

6.1.      Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už netinkamus Žaidimo dalyvių veiksmus ar padarytas technines klaidas.

6.2.      Organizatorius neatsako ir neįsipareigoja kompensuoti/atlyginti jokių Žaidimo dalyvių patirtų išlaidų.

6.3.      Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas ar bet kuriuo metu nutraukti Žaidimą. Organizatorius įsipareigoja iš anksto pateikti tokią informaciją Tinklapiuose.

6.4.      Papildoma informacija teikiama telefonu 8 700 800 75 darbo dienomis nuo 9.00 iki 19.00 

Paskelbta:
2018-04-25
Šaltinis:
Panašios naujienos