Naujienos

Tapk savaitės investuotoju - laimėk Fitbit laikrodį!

 

ŽAIDIMO „SAVAITĖS INVESTUOTOJAS“ TAISYKLĖS

 

Bendrosios nuostatos:
Žaidimo „SAVAITĖS INVESTUOTOJAS“ (toliau – Žaidimas) organizatorius yra UAB „NEO Finance“, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės registracijos adresas Verkių g. 25C-1, Vilnius (toliau – Organizatorius).
Žaidimas vyksta adresu www.paskoluklubas“ (toliau – Tinklapis).  
Žaidime dalyvauti galima naudojantis tarpusavio skolinimosi platformos (toliau – Platformos), esančios adresu www.paskoluklubas“, investuotojo paskyra.
Žaidimo trukmė – nuo 2016 m. gegužės 27 d. iki 2016 birželio 3 d. imtinai.
Žaidime turi teisę dalyvauti tik pilnamečiai asmenys.
Žaidime neturi teisės dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai.
Šios Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės), yra vienodos visiems Žaidimo dalyviams.
Informacija apie šį Žaidimą skelbiama www.paskoluklubas.lt ir www.facebook.com/PaskoluKlubas, taip pat jau esamiems Platformos investuotojams siunčiami naujienlaiškiai.


Žaidimo sąlygos:
Žaidime norintys dalyvauti asmenys laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės 27 d. iki 2016 birželio 3 d. imtinai privalo:
Platformoje turėti investuotojo paskyrą;
Žaidimo laikotarpio metų Platformoje investuoti į vartojimo kreditų gavėjų vartojimo kreditus bent 100 (vieną šimtą) eurų.
Asmenys, aukščiau nustatyta tvarka investavę į vartojimo kreditų gavėjų vartojimo kreditus, įgyja Žaidimo dalyvio statusą.


Žaidimo prizas:
Žaidimo prizas Fitbit išmanusis laikrodis .
Žaidimo prizas į pinigus nekeičiamas.


Žaidimo laimėtojo nustatymas ir paskelbimas:
Žaidimo prizo laimėtojas nustatomas atsitiktine tvarka žemiau nurodytu būdu:
Bus atrinkti žaidimo dalyvio statusą įgijusių asmenų Platformoje nurodyti vartotojų unikalūs numeriai;
Vartotojų unikaliems numeriams bus priskirti eilės numeriai;
Automatinės programos internetiniame tinklalapyje www.random.org pagalba bus išrinktas atsitiktinis eilės numeris;
Prizo laimėtojo vardas bus publikuojamas Tinklapiuose.


Žaidimo prizų pristatymas ir atsiėmimas:
Su Žaidimo prizo laimėtoju asmeniškai bus susisiektą Žaidimo laimėtojo asmeninėje Investuotojo paskyroje nurodytais kontaktais, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo laimėtojo paskelbimo Tinklapiuose.
Žaidimo laimėtojas, per 14 (keturiolika) dienų nuo Žaidimo prizo laimėtojo paskelbimo Tinklapiuose dienos, privalo patvirtinti, jog susipažino ir sutinka su Taisyklėmis (pažymint varnele). Nepatvirtinus Taisyklių arba per 14 (keturiolika) dienų nuo Žaidimo prizo laimėtojo paskelbimo Tinklalapyje dienos, Žaidimo laimėtojas netenka teisės į prizą ir praranda Žaidimo dalyvio statusą. Tokiu atveju naujas Žaidimo prizo laimėtojas pakartotinai nustatomas Taisyklių 4.1. punkte nustatyta tvarka.
Prizas bus išsiųstas laimėtojui paštu, laimėtojo nurodytu adresu.
Organizatorius neatsako už prizų pristatymo nesklandumus, jei Žaidimo dalyvis nurodys neteisingus duomenis, jei keisis Žaidimo dalyvio gyvenamosios vietos adresas arba kiti duomenys dėl kurių neįmanoma susisiekti su Žaidimo dalyviu.
Organizatorius neatsako už kurjerio padarytas klaidas ir uždelsimus laimėtojams pristatant prizus.


Kitos nuostatos:
Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už netinkamus Žaidimo dalyvių veiksmus ar padarytas technines klaidas.
Organizatorius neatsako ir neįsipareigoja kompensuoti/atlyginti jokių Žaidimo dalyvių patirtų išlaidų.
Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas ar bet kuriuo metu nutraukti Žaidimą. Organizatorius įsipareigoja iš anksto pateikti tokią informaciją Tinklapiuose.
Papildoma informacija teikiama telefonu 8 700 800 75 darbo dienomis nuo 9.00 iki 19.00 arba el. paštu [email protected].

Paskelbta:
2016-05-27
Šaltinis:
Panašios naujienos