Naujienos

Investavimas „NEO Finance“ („Paskolų klubo“) platformoje: kodėl jis – vienas saugiausių?

Investavimas „NEO Finance“ („Paskolų klubo“) platformoje: kodėl jis – vienas saugiausių?

Investavimas tarpusavio skolinimo platformose tampa vis populiaresne ir didesnio žmonių dėmesio sulaukiančia investavimo forma. Tai lemia šios investavimo formos prieinamumas ir suprantamumas net ir tiems, kurie investavimu neužsiima profesionaliai.

Natūralu, kad dalis žmonių kaip tik dėl to gali imti dvejoti ir susilaikyti nuo puikios galimybės užsidirbti. Visgi, mes teigiame, kad investavimas į vartojimo kreditus būtent „NEO Finance“ platformoje – vienas saugiausių.

Kodėl taip sakome? Tam turime net kelis argumentus. Visus juos surinkome į vieną vietą ir dabar pristatome jums.


„NEO Finance“ yra vienintelė Lietuvoje tarpusavio skolinimo platforma, turinti neribotą elektroninių pinigų įstaigos (EPĮ) licenciją. 

Daugiau: https://www.lb.lt/lt/el-pinigu-istaigos

Nuo ribotos veiklos licencijos ji pirmiausia skiriasi tuo, kad neribotos veiklos licenciją turinčiai įstaigai taikomi kur kas griežtesni reikalavimai akcininkų tinkamumo, vadovų, kapitalo klausimais. Neribota licencija elektroninių pinigų įstaigai taip pat leidžia veiklą vykdyti visoje Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse.

/ Laikantis neribotos Elektroninių pinigų įstaigos licencijos, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo ir ES direktyvos 2009/110/EC reikalavimų, įmonės klientų, t. y. investuotojų į vartojimo kreditus, lėšos yra  pilnai atskirtos nuo įmonės lėšų. Beveik visos klientų lėšos yra laikomos specialioje Lietuvos banko sąskaitoje.

Tik labai nedidelė klientų lėšų dalis, t. y. iki 100 000 EUR, yra laikoma komercinio banko „Swedbank“ sąskaitoje, o jos yra skirtos pinigų pervedimams tarp klientų ir „NEO Finance“ sąskaitų (Užtikrinimo fondo, investavimo, pajamų).

Visgi, didžiąją dalį klientų lėšų laikant Lietuvos banko sąskaitoje, banko bankroto rizika, su kuria susiduria komerciniai bankai, yra minimizuojama. Taip pat, jei bankroto atveju EPĮ taptų nemoki, išieškojimas negalėtų būti nukreiptas į jos klientų, t.y. jūsų, lėšas. 

/ Kiekvienam „NEO Finance“ klientui – tiek kredito gavėjui, tiek investuotojui – yra atidaroma asmeninė IBAN sąskaita. Ši sąskaita prilygsta bet kuriai kitai banko sąskaitai: ji turi savo IBAN numerį, tad ją galima naudoti ne tik investavimui Paskolų klube, bet ir kitoms bankinėms operacijoms įgyvendinti: atlikti mokėjimus internetinėse parduotuvėse, persivesti gaunamą atlyginimą, atlikti kitus reikiamus pavedimus ir t.t. – „NEO Finance“ sistema yra bankinė sistema.

Įmokos, kurias kas mėnesį atlieka kredito gavėjai, yra atliekamos tiesiai į investuotojų asmenines IBAN sąskaitas, o ne per tarpininkaujančią (tranzitinę) įmonės sąskaitą. Tai užtikrina, kad platformai susidūrus su finansiniais sunkumais, skolintojų lėšos, grįžtančios iš kreditų gavėjų, nebus sulaikytos ar areštuotos trečiųjų šalių – platformos kreditorių ar antstolių.

Kaip ir minėta, neribotą Elektroninių pinigų įstaigos licenciją turinčioms įmonėms yra taikomas minimalaus kapitalo reikalavimas – 350 000 EUR. Tai reiškia, kad verslą pradėti ir vystyti gali tik patyrę ir atitinkamą kapitalą sukaupę asmenys.

2019 m. pirmojo pusmečio pabaigoje „NEO Finance“ balanse apskaičiuotas nuosavas kapitalas siekė 1,57 mln. EUR, o, remiantis Lietuvos banko patvirtintais reikalavimais elektroninių pinigų įstaigos nuosavo kapitalo skaičiavimui, šis siekė 867 000 EUR. Lietuvos banko reikalavimai numato, kad įmonės nuosavas kapitalas apskaičiuojamas iš nuosavo kapitalo dydžio atimant nematerialaus turto sumą ir atidėtųjų mokesčių turtą. Visais laikotarpiais įmonės kapitalo reikalavimo užtikrinimą kontroliuoja Lietuvos bankas.

Neribotą elektroninių pinigų licenciją „NEO Finance“ išdavė Lietuvos bankas – šalies finansų rinką prižiūrinti institucija. Dėl to įmonė privalo reguliariai teikti ataskaitas Lietuvos bankui ir yra nuodugniai jo prižiūrima.

Remiantis Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, taigi ir „NEO Finance“, privalo turėti efektyvią rizikų valdymo sistemą, apimančią visų rizikos rūšių valdymo strategiją, limitų sistemą, taip pat privalo nuolat atlikti vidinį ir išorinį įmonės auditą. Išorinio audito rezultatai yra ne tik pateikiami Lietuvos bankui, tačiau taip pat visad yra skelbiami viešai, įmonės internetiniame puslapyje. Pastaruoju metu „NEO Finance“ audituoja UAB „Grant Thornton Baltic“. Audituotos finansinės ataskaitos patvirtina įmonės paruoštų finansinių ataskaitų teisingumą, suteikia galimybę matyti įmonės finansinius rodiklius bei tendencijas, susipažinti su auditorių išvadomis.

Taip pat įmonė kas ketvirtį privalo teikti ataskaitas apie išleistus elektroninius pinigus, ir jų apyvartas, elektroninių pinigų likučius klientų sąskaitose, kapitalo atitikimo reikalavimo vykdymą, pelno nuostolio ataskaitas ir balansą, kitą informaciją. Papildomai NEO Finance, kaip tarpusavio skolinimo platformos operatorius ir vartojimo kredito davėjas, kas ketvirtį privalo teikti informaciją apie per platformą sufinansuotas paskolas, jų terminą ir kainą, paskolos gavėjų ir davėjų kiekius, vėlavimus.

Nepaisant reguliariai teikiamų ataskaitų, Lietuvos bankas atlieka savarankiškus Elektroninių pinigų įstaigų patikrinimus, apie kuriuos įmonės nebūtinai yra informuojamos. Taip užtikrinamas nuolatinis taisyklių ir teisės aktų laikymasis ir reikalavimų atitikimas.
 

Kilus bet kokiems klausimams, kviečiame kreiptis el. paštu [email protected] ar telefonu 870080075.

Paskelbta:
2019-09-11
Šaltinis:
Pasidalinkite:
Panašios naujienos