Naujienos

Dėl NEO Finance, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

Dėl NEO Finance, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1, toliau - Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. sausio 13 d., priimti šie sprendimai:

  1. Dėl naujos NEO Finance, AB buveinės registravimo.

Priimti sprendimai:

1.1.               Pakeisti NEO Finance, AB registruotos buveinės adresą iš Verkių 25C-1, Vilnius, Lietuvos Respublika į A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.2.               Pavesti Bendrovės direktoriui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus siekiant įregistruoti naują Bendrovės registruotos buveinės adresą.

  1. Dėl Bendrovės valdymo struktūros pakeitimo, panaikinant stebėtojų tarybą ir atšaukiant visus jos narius.

Priimti sprendimai:

2.1.                Panaikinti stebėtojų tarybą nuo 2020 m. sausio 20 d.
2.2.               Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Antaną Danį iš pareigų.
2.3.               Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Marių Laurinaitį iš pareigų.
2.4.               Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Vytautą Bučiūną iš pareigų.
2.5.               Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Maurice Beckand Verwee iš pareigų.
2.6.               Pakeisti Bendrovės valdymo struktūrą nustatant, kad nuo 2020 m. sausio 20 d. Bendrovės valdymo struktūrą sudarys šie Bendrovės organai: (i) visuotinis akcininkų susirinkimas; (ii) valdyba; vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (administracijos vadovas).
2.7.               Pavesti Bendrovės direktoriui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus panaikinant Bendrovės stebėtojų tarybą, atšaukiant iš pareigų Bendrovės stebėjų tarybos narius ir įregistruojant naujus Bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre, įskaitant, bet neapsiribojant, veiksmais, susijusiais su naujų įstatų patvirtinimu, pasirašymu ir įregistravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, būtinų dokumentų  paruošimą, pasirašymą ir pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui, notarams bei kitoms institucijoms ir kitų susijusių veiksmų atlikimu.

Aiva Remeikienė
Administracijos vadovė
Email: [email protected]

Paskelbta:
2020-01-13
Pasidalinkite:
Panašios naujienos