Naujienos

NEO Finance, AB 2019 metų audituota metinė informacija bei komentaras dėl veiklos rezultato pokyčio

NEO Finance, AB 2019 metų audituota metinė informacija bei komentaras dėl veiklos rezultato pokyčio

Pateikiamos 2019 m. audituotos NEO Finance, AB finansinės ataskaitos.

Audituotose ataskaitose Bendrovės 2019 metų nuostolis sudaro 841 tūkst. EUR ir skiriasi nuo 2020-01-31 skelbto preliminaraus nuostolio 659 tūkst. EUR. Šis skirtumas susidaro dėl šių atliktų korekcijų:

Atsižvelgiant į ekonominę situaciją ataskaitų paskelbimo metu ir galimus mokėjimų vėlavimus ateityje buvo pervertintos įmonės abejotinos skolos bei jų suma padidinta 113.000 EUR.
Nuvertinta NEO Finance, AB atlikta 65.000 EUR investicija į dukterinės įmonės NEO Finance B.V. įstatinį kapitalą, nes 2019 metus minėtoji įmonė baigė nuostolingai bei turėjo neigiamą nuosavą kapitalą. 2020-01-31 paskelbtuose preliminariuose rezultatuose šis nuvertinimas nebuvo padarytas, tačiau NEO Finance B.V. rezultatas buvo įtrauktas į Grupės rezultatą, tad šis nuvertinimas neturi įtakos realiam rezultatui.

​Andrius Ladauskas
Finansų vadovas

Daugiau informacijos ataskaitoje čia („NEO Finance“ „Nasdaq“ profilyje).

Paskelbta:
2020-04-07
Pasidalinkite:
Panašios naujienos