Naujienos

2020 m. balandžio 30d. šaukiamo NEO Finance, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektai

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau - Bendrovė) 2020 m. balandžio 30 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai:

1.    Dėl Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2019-01-01 – 2019-12-31 laikotarpį patvirtinimo:
1.1. Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2019-01-01 – 2019-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thorton Baltic“ (atestuotas auditorius Genadij Mikušev).
1.2. Nepaskirstyti (kaupti) nuostolių už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.;
1.3. Pavesti Bendrovės administracijos vadovei ar jos tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.
2. Dėl audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d., išrinkimo:
2.1. Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thorton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d.
2.2. Pavesti Bendrovės administracijos vadovei ar jos tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui.

 

Aiva Remeikienė
Administracijos vadovė
Email: [email protected]

 

Nasdaq pranešimas
Balsavimo biuletenis
NEO Finance Finansinės ataskaitos

Paskelbta:
2020-04-15
Pasidalinkite:
Panašios naujienos