Naujienos

Svarbi informacija apie GPM deklaravimą

Maloniai primename, kad iki š.m. liepos 1d. vykdomas Gyventojų pajamų deklaravimas už 2019 m.

Pateikiame jums itin svarbią informaciją apie pajamų, gautų iš investicijų tarpusavio skolinimo platformoje, deklaravimą.

Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jau yra perduoti duomenys apie 2019 m. per Paskolų Klubo tarpusavio skolinimo platformą investuotojams išmokėtas palūkanas ir gautą pelną iš investicijų perleidimo sandorių.
Paskolų Klubo pateikti duomenys atsispindės Lietuvos gyventojų preliminariose deklaracijose.

Lietuvoje gyvenamąją vietą deklaravę investuotojai iki 2020 m. liepos 1d. mokesčio administratoriui turės pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį.

Užsienio valstybėse gyvenamąją vietą deklaravusiems investuotojams pateikti pajamų mokesčio deklaracijos ir sumokėti pajamų mokesčio nereikės:

* Paskolų klubas nuo šiems investuotojams išmokėtų palūkanų išskaičiavo ir į biudžetą sumokėjo pajamų mokestį bei šias išmokas deklaravo.
* Atkreipiame dėmesį į tai, kad užsienio valstybių nuolatiniai gyventojai turi galimybę susigrąžinti dalį arba visą išskaičiuotų mokesčių sumą bei susimažinti savo rezidavimo valstybėje mokėtinus mokesčius.

Toliau pateikiame išsamius atsakymus į Paskolų klubo investuotojams rūpimus klausimus dėl gyventojų pajamų mokesčio.

Lietuvos gyventojams
2019 m. metinė gyventojų pajamų mokesčio  deklaracija pildoma su vedliu – jame taip pat pateikiama ir  informacija apie gautas pajamas iš Paskolų klubo. Deklaruotinos pajamos susideda iš išmokėtų palūkanų ir gautų pajamų iš reikalavimo teisių pardavimo. Šios pajamos priskiriamos B klasės pajamų rūšiai ir už jas patys investuotojai turės susimokėti 15 proc. dydžio gyventojų pajamų mokestį.

Pajamos iš palūkanų

Išmokėtos palūkanos = palūkanos + vėlavimo palūkanos

Nuo 2018 m., pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 str. 1 d. 20(2) punkto nuostatas, taikomas apmokestinant ir deklaruojant 2018 m. ir vėliau gautas palūkanas, gyventojų pajamų mokesčiu nėra apmokestinama 500 EUR per kalendorinius metus neviršijanti palūkanų suma, gauta už vartojimo kreditus, suteiktus per tarpusavio skolinimo platformas Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės įstatyme nustatyta tvarka, taip pat palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformas Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame EEE valstybės įstatyme nustatyta tvarka.

Lengvata nėra taikoma palūkanoms, gautoms iš užsienio įmonių, administruojančių tarpusavio skolinimo / sutelktinio finansavimo platformas, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose (kaip nustatyta GPMĮ 17 str. 2 dalyje).

Atkreiptinas dėmesys, kad blogų paskolų ar sumokėtų mokesčių, įskaitant Užtikrinimo fondo mokesčius, atskaitymai nuo gautų palūkanų nėra leidžiami.

Pajamos iš investicijų pardavimo

Pajamos iš reikalavimo teisių pardavimo = Reikalavimo teisių pardavimo bendra kaina – Parduotų reikalavimo teisių įsigijimo kaina

Reikalavimo teisių pardavimo bendra kaina susideda iš:

* Antrinėje rinkoje parduotų investicijų;
* Paskolų klubui perleistų investicijų bendros pardavimo kainos. 

Parduotų reikalavimo teisių įsigijimo kaina susideda iš:

* Antrinėje rinkoje parduotų investicijų likutinės vertės bendros sumos;
* Paskolų klubui parduotų investicijų likutinės vertės bendros sumos;
* Sumokėto Užtikrinimo fondo mokesčio už investicijas, kurios parduotos antrinėje rinkoje sumos;
* Antrinėje rinkoje parduotų investicijų tarpininkavimo mokesčio;
* Antrinėje rinkoje įsigytų investicijų, kurios buvo perparduotos įsigijimo mokesčio;
* Antrinėje rinkoje įsigytų investicijų, kurios buvo parduotos Paskolų klubui, įsigijimo mokesčio.

Reikalavimo teisių pardavimui nustatytas 2 500 eurų neapmokestinamųjų pajamų dydis, skaičiuojamas kartu su gautomis pajamomis pardavus ar kitaip perleidus visą kitą ne individualios veiklos turtą.

Deklaravimas vaikų vardu

Palūkanų ir pelno, kuris gautas iš reikalavimo teisių perleidimo, deklaravimo tvarka, kai investuotojas yra jaunesnis nei 18 metų.

Tuo atveju, kas investuotojas yra jaunesnis kaip 18 metų, metinė gyventojų pajamų mokesčio deklaracija turi būti užpildoma pateikiama šiais būdais:

* Vienas iš nepilnamečio asmens tėvų (globėjų) gali kartu su savo nepilnamečiu vaiku (globotiniu) arba be jo vykti į apskrities VMI teritorinį skyrių. Būtina su savimi turėti tėvystę patvirtinančius dokumentus;
* Jeigu nepilnametis asmuo turi elektroninę bankininkystę, gali prisijungti prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir pats užpildyti ir pateikti deklaraciją;
* Jeigu nepilnametis asmuo turi elektroninę bankininkystę, šis asmuo gali prisijungti prie MANO VMI ir paskirti savo atstovą, kuris elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) už jį užpildytų ir pateiktų deklaraciją.

Siekiant, kad deklaravimo procesas būtų kuo paprastesnis, Paskolų Klubo investuotojų paskyrose pateikiame pajamų mokesčio deklaracijai reikalingus duomenis.

Paskelbta:
2020-04-29
Pasidalinkite:
Panašios naujienos