Naujienos

Dėl metinės informacijos pateikimo

Dėl metinės informacijos pateikimo

Pagal Nasdaq Alternatyviosios vertybinių popierių rinkos First North Lietuvoje  taisyklių (Taisyklės) 20 p. „Bendrovė metinę informaciją privalo paskelbti per Informacijos atskleidimo sistemą nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą dieną, kai sudaroma galimybė su šiais dokumentais susipažinti Bendrovės akcininkams. Metinę informaciją sudaro audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas ir atsakingų asmenų patvirtinimas.“ NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 metus paskelbė 2020 m. balandžio 7 d., jis buvo patvirtintas 2020 m. balandžio 30 d. įvykusiame Visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Ruošdama finansines atskaitas, Bendrovė vadovavosi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 23 str. 7 d. įtvirtinta išimtimi, kad labai mažos ir mažos įmonės gali nerengti metinio pranešimo, tačiau, siekdama atitikti Taisyklėse nustatytus reikalavimus, Bendrovė ruošia pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus parengtą metinį pranešimą ir jį kartu su auditoriaus išvada paskelbs ne vėliau negu iki 2020 m. gegužės 20 d., o po paskelbimo sušauks neeilinį Visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame bus pristatytas Bendrovės metinis pranešimas.

Andrius Ladauskas
Finansų vadovas
El. paštas: [email protected]

Paskelbta:
2020-05-08
Pasidalinkite:
Panašios naujienos