Naujienos

Pranešimas apie įvykusį “NEO Finance”, AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešimas apie įvykusį “NEO Finance”, AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

NEO Finance AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešame, kad “NEO Finance”, AB, juridinio asmens kodas 303225546, registruota buveinė adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. vasario 3 d. 10:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: A. Vivulskio g. 7, Vilnius.

2021 m. vasario 3 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių tvirtinimas.    

Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių redakciją pagal pridedamą projektą.

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

Email: [email protected]

Priedai: Akcijų suteikimo taisyklių projektas.pdf

Paskelbta:
2021-02-03
Panašios naujienos