Naujienos

Dėl sudarytų įkeitimų sandorių 2021-06-22

Dėl sudarytų įkeitimų sandorių

NEO Finance AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Atsižvelgiant į 2021 m. birželio 4 d. pranešimą „Dėl reikšmingų NEO Finance, AB sandorių atskleidimo“, kuriame paskelbta Bendrovės sudaryta paskolos sutartis, taip pat į  2021 m. birželio 21 d. pranešimą „Dėl obligacijų emisijos išleidimo“, kuriame paskelbtas Bendrovės valdybos priimtas sprendimas išleisti obligacijų emisiją neviešam platinimui, Bendrovė sudarė toliau nurodytus sandorius: 

2021 m. birželio 22 d. Bendrovė sudarė pareikštinio įkeitimo sandorį dėl maksimaliojo įkeitimo sukūrimo. Įkeitimu užtikrintas Bendrovės įsipareigojimas pagal 2021 m. birželio 4 d. paskolos sutartį. Bendrovė įkeitė turimas turtines teises, t.y. 234 000 EUR vertės reikalavimo teises į gautinas sumas, kylančias iš Bendrovės, kaip kreditoriaus, sudarytų vartojimo kredito sutarčių su trečiaisiais asmenimis.

2021 m. birželio 22 d. Bendrovė ir investuotojai į obligacijas, kurie įgis Bendrovės išleidžiamų obligacijų, atstovaujami UAB „AUDIFINA“, kuri pagal jai Obligacijų savininkų interesų gynimo sutartimi suteiktus įgalinimus veikia būsimų investuotojų į obligacijas vardu ir naudai, sudarė įkeitimo sutartį. Įkeitimo sutartimi Bendrovė užtikrino tinkamą ir savalaikį visų savo įsipareigojimų investuotojams, investuosiantiems į obligacijas, įvykdymą. Bendrovė įkeitė turimas turtines teises, t.y. 312 500 EUR vertės reikalavimo teises į gautinas sumas, kylančias iš Bendrovės tretiesiems asmenims suteiktų vartojimo kreditų.

Administracijos vadovas
Aleksėjus Loskutovas
El. paštas: 
a[email protected]

Paskelbta:
2021-06-22
Panašios naujienos
Gyva pagalba
Skambinkite
870080075
Reikia pagalbos?