Naujienos

Dėl „NEO Finance“, AB administracijos vadovo pasikeitimo

Dėl „NEO Finance“, AB administracijos vadovo pasikeitimo

NEO Finance AB
Pranešimas apie esminį įvykį

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau - Bendrovė) valdyba susirinkime, įvykusiame 2021-10-29, priėmė šiuos sprendimus:

1.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 d. bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso 104 str., atšaukti Aleksėjų Loskutovą iš Bendrovės administracijos vadovo pareigų nuo 2021 m. spalio 29 d.

2.Nuo 2021 m. spalio 30 d. laikina Bendrovės administracijos vadove paskirti šiuo metu Bendrovės valdybos nare esančią Aivą Remeikienę.

3.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme bei Lietuvos banko nutarime Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ įtvirtintais reikalavimais, pateikti Lietuvos bankui reikiamus dokumentus bei informaciją apie Paulių Tarbūną, siekiant gauti Lietuvos banko pritarimą jo kandidatūrai į Administracijos vadovo pareigas. Lietuvos bankui patvirtinus, kad Paulius Tarbūnas gali užimti Bendrovės administracijos vadovo pareigas, valdyba priims sprendimą paskirti Paulių Tarbūną Administracijos vadovu nuo tame sprendime įtvirtintos dienos.

Aleksėjus Loskutovas prie „NEO Finance“ prisijungė 2018 m. pabaigoje, vystydamas mokėjimo inicijavimo paslaugą „Neopay“. Lietuvos Bankui patvirtinus jo kandidatūrą A. Loskutovas 2021 m. vasario 19 d. buvo paskirtas oficialiu Bendrovės administracijos vadovu ir iki šiol sėkmingai augino ir atstovavo „NEO Finance“ įmonę.

„Aleksėjaus kompetencija ir įdirbis, siekiant įmonės strateginių tikslų ir verslo plėtros, be galo reikšmingai prisidėjo prie augančių Bendrovės rezultatų. Jo anksčiau pasiekti nuopelnai atvirosios bankininkystės srityje neleido suabejoti jo ambicingumu ir brandžia vadovavimo patirtimi, tad sprendimas paskirti Aleksėjų įmonės administracijos vadovu neabejotinai įmonei atnešė tik teigiamus pokyčius.  Visos įmonės vardu, esame Aleksėjui dėkingi už jo reikšmingą indėlį, nuoseklų tikslų siekimą, sklandų komandinį darbą, o svarbiausią už tikėjimą įmonės ateitimi ir komandos įkvėpimą ryžtingai siekti tapti lyderiais rinkoje. Nuoširdžiai linkime Aleksėjui didžiausios sėkmės, įgyvendinant užsibrėžtus ateities planus“, komentuoja „NEO Finance“ valdybos pirmininkas Evaldas Remeikis.

P. Tarbūnas Bendrovėje dirba nuo 2021 m. gegužės mėnesio. Daugiau nei 25 m. bankininkystės ir finansų srityje dirbantis P. Tarbūnas iki prisijungimo prie Bendrovės vadovavo „Fintech Lithuania“ grupei,  priklausančiai informacinių ir ryšių technologijų asociacijai „Infobalt“. P. Tarbūnas taip pat vadovavo Jungtinės centrinės kredito unijos „Kreda“ steigimo projektui ir jai vadovavo, bei 20 metų ėjo įvairias vadovaujamas pareigas „SEB“ banke Baltijos šalyse ir Ukrainoje.

Tikimasi, kad P. Tarbūno kandidatūrą patvirtinus Lietuvos Bankui ir Bendrovės valdybai jį paskyrus Administracijos vadovui, P. Tarbūno tarptautinė ir ilgametė patirties užtikrins sėkmingą Bendrovės plėtrą ir augimą.

Evaldas Remeikis
Valdybos pirmininkas
El. paštas: [email protected]

Paskelbta:
2021-10-29
Pasidalinkite:
Panašios naujienos