Naujienos

„NEO Finance“, AB 2021 m. III ketv. tarpinė informacija

„NEO Finance“, AB 2021 m. III ketv. tarpinė informacija

2021 m. III-iąjį ketvirtį „NEO Finance“, AB didino išduotų paskolų apimtis ir pasiekė visų laikų geriausią ketvirčio rezultatą – jo metu išduota paskolų net už 7,72 mln. EUR.  Lyginant su 2020 m. III-iuoju ketvirčiu išduotų paskolų apimtys padidėjo 64 proc. Įmonės pajamos augo iki 914 tūkst. EUR ir 2020 m. III-iojo ketvirčio pajamas (681 tūkst. EUR) viršijo 34 proc. Įmonės EBITDA nuo 2020 m. III-ąjį ketvirtį buvusios 164 265 EUR sumos, 2021 m. III-iąjį ketvirtį sumažėjo iki 117 139 EUR. Atitinkamai pelnas prieš apmokestinimą 2021 m. III-iąjį ketvirtį buvo 69 035 EUR, kai 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo 122 372 EUR.

2021 m. III-iąjį ketvirtį, vystant „Paskolų klubo“ ir „Neopay“ platformas, buvo sukurta nematerialaus turto už 165 007 EUR, kuris tą ketvirtį buvo kapitalizuotas, kai tuo tarpu 2020 m. III-iąjį ketvirtį buvo kapitalizuota nematerialaus turto už 284 228 EUR. Didžioji dalis šių išlaidų – iki tol nekapitalizuotos IT sąnaudos „Neopay“ platformos vystymui, taip pat tą ketvirtį patirtos IT sąnaudos „Paskolų klubo“ platformos tobulinimui. Dėl ženklesnio IT sąnaudų kapitalizavimo 2020 m. III-iąjį ketvirtį buvo patirtos mažesnės išlaidos. Tarp minimų ketvirčių esantis kapitalizacijos skirtumas lėmė tai, kad 2020 m. III-iąjį ketvirtį patirtas pelnas buvo didesnis, nei 2021 m. III-iąjį ketvirtį.

 

2021 III ketv.

2020 III ketv.

∆, %

Išdavimai, EUR

7718577

4718978

64%

Pajamos, EUR

913531

680987

34%

Pardavimo savikaina, EUR

-466044

-330481

41%

Bendrasis pelnas, EUR

447487

350506

28%

Veiklos sąnaudos, EUR

-330349

-186241

77%

EBITDA, EUR

117139

164265

      -29%

Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR

69035

122372

      -44%

EBITDA marža, %

13%

24%

 

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), %

3%

9%

 

                              

Mokėjimo inicijavimo paslaugos apimtys, dėl Lietuvoje augančio klientų rato bei plėtros užsienyje, augo daugiau nei dvigubai. Įmonė 2021 m. III-iąjį ketvirtį įvykdė 3,991 mln. vnt. transakcijų, kai 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo atlikta 1,635 mln. vnt. Mokėjimo inicijavimo paslaugos apimčių augimo dėka, visos mokėjimų veiklos pajamos išaugo beveik 50 proc. – nuo 154 028 tūkst. EUR 2020 m. III-iąjį ketvirtį iki 229 521 tūkst. EUR 2021 m. III-ąjį ketvirtį.

Su „NEO Finance“, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2021 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio trijų mėnesių laikotarpio tarpinėmis veiklos ir finansinėmis ataskaitomis bei atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.

Administracijos vadovas

Aleksėjus Loskutovas

El. paštas: [email protected]

 


Neofinance_Ataskaita_2021_Q1-3_LT.pdf

Paskelbta:
2021-10-29
Pasidalinkite:
Panašios naujienos