Naujienos

Investuokite bent 30 eurų ir laimėkite firminį skėtį! Žaidimas vyksta spalio 26 - 29 dienomis.

Sveikiname laimėtojus:

Rimantas P.

Viktorija A.

Rolandas K.

 

ŽAIDIMO „SAVAITĖS INVESTUOTOJAS“ TAISYKLĖS

1.    Bendrosios nuostatos:
1.1.     Žaidimo „SAVAITĖS INVESTUOTOJAS“ (toliau – Žaidimas) organizatorius yra UAB „NEO Finance“, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės registracijos adresas Verkių g. 25C-1, Vilnius (toliau – Organizatorius).
1.2.     Žaidimas vyksta adresu www.paskoluklubas“ (toliau – Tinklapis).  
1.3.     Žaidime dalyvauti galima naudojantis tarpusavio skolinimosi platformos (toliau – Platformos), esančios adresu www.paskoluklubas“, investuotojo paskyra.
1.4.     Žaidimo trukmė – nuo 2016 m. spalio 26 d. iki 2016 spalio 29 d. imtinai.
1.5.     Žaidime neturi teisės dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimų nariai.
1.6.     Šios Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės), yra vienodos visiems Žaidimo dalyviams. 
1.7.     Informacija apie šį Žaidimą skelbiama www.paskoluklubas.lt ir www.facebook.com/PaskoluKlubas, taip pat jau esamiems Platformos investuotojams siunčiami naujienlaiškiai.

2.    Žaidimo sąlygos:
2.1.     Žaidime norintys dalyvauti asmenys laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 26 d. iki 2016 spalio 29 d. imtinai privalo:
2.1.1.    Platformoje turėti investuotojo paskyrą;
2.1.2.    Žaidimo laikotarpio metų Platformos biržoje investuoti į vartojimo kreditų gavėjų vartojimo kreditus bent 30 (trisdešimt) eurų.
2.2.    Asmenys, aukščiau nustatyta tvarka investavę į vartojimo kreditų gavėjų vartojimo kreditus, įgyja Žaidimo dalyvio statusą. 

3.    Žaidimo prizų fondas:
3.1.     Žaidimo prizų fondą sudaro:
•    Paskolų klubo firminis skėtis (3 vnt).
3.2.     Žaidimo prizas į pinigus nekeičiamas. 

4.    Žaidimo laimėtojų nustatymas ir paskelbimas:
4.1.     Žaidimo prizų laimėtojai nustatomi atsitiktine tvarka žemiau nurodytu būdu:
4.1.1.    Bus atrinkti žaidimo dalyvio statusą įgijusių asmenų Platformoje nurodyti vartotojų unikalūs numeriai;
4.1.2.    Vartotojų unikaliems numeriams bus priskirti eilės numeriai;
4.1.3.    Automatinės programos internetiniame tinklalapyje www.random.org pagalba bus išrinkti 3 (trys) atsitiktiniai eilės numeriai;
4.2.    Prizų laimėtojų vardai bus publikuojami Tinklapiuose.

5.    Žaidimo prizų pristatymas ir atsiėmimas: 
5.1.     Su Žaidimo prizų laimėtojais asmeniškai bus susisiekta Žaidimo laimėtojų asmeninėse Investuotojų paskyrose nurodytais kontaktais, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo laimėtojų paskelbimo Tinklapiuose. 
5.2.    Nepavykus susisiekti su konkrečiu Žaidimo laimėtoju per 14 (keturiolika) dienų nuo Žaidimo prizų laimėtojų paskelbimo Tinklalapyje, to dalyvio laimėtas prizas grįžta į Žaidimo prizų fondą ir laimėtojas netenka teisės į prizą. Tokiu atveju naujas Žaidimo prizo laimėtojas pakartotinai nustatomas Taisyklių 4.1. punkte nustatyta tvarka.
5.3.    Prizai bus išsiųsti laimėtojams paštu, laimėtojų nurodytais adresais.
5.4.    Organizatorius neatsako už prizų pristatymo nesklandumus, jei Žaidimo laimėtojai nurodys neteisingus duomenis, jei keisis Žaidimo laimėtojų gyvenamosios vietos adresai arba kiti duomenys dėl kurių neįmanoma susisiekti su Žaidimo dalyviais. 
5.5.    Organizatorius neatsako už kurjerio padarytas klaidas ir uždelsimus laimėtojams pristatant prizus.

6.    Kitos nuostatos:
6.1.    Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už netinkamus Žaidimo dalyvių veiksmus ar padarytas technines klaidas.
6.2.    Organizatorius neatsako ir neįsipareigoja kompensuoti/atlyginti jokių Žaidimo dalyvių patirtų išlaidų.
6.3.    Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas ar bet kuriuo metu nutraukti Žaidimą. Organizatorius įsipareigoja iš anksto pateikti tokią informaciją Tinklapiuose. 
6.4.    Papildoma informacija teikiama telefonu 8 700 800 75 darbo dienomis nuo 9.00 iki 19.00 arba el. paštu [email protected]

 

 

Paskelbta:
2016-10-26
Šaltinis:
Panašios naujienos