Informatie over de klachtenprocedure

Als u van mening bent dat het Bedrijf uw rechten heeft geschonden, kunt u binnen 3 (drie) maanden een klacht indienen bij het Bedrijf. De klacht moet geschreven zijn in de officiële taal, in leesbaar schrift en ondertekend door de klager. Indien de Klacht is opgesteld in een andere taal dan de officiële taal, heeft het Bedrijf het recht om van de klager een vertaling in de officiële taal te verlangen op kosten van de klager, die moet worden gewaarmerkt door een vertaalbureau of een notaris als bewijs dat de inhoud van de Klacht niet is gewijzigd in het proces van vertaling.

Het standaard klachtenformulier vind je hier, maar je kunt je klacht ook in een vrij formaat indienen.

In uw klacht moet u vermelden:

-uw naam of de naam van het bedrijf namens wie u een klacht indient;

-uw adres;

-uw persoonlijke identificatienummer of geboortedatum, en uw bedrijfsnummer als u een klacht indient namens een bedrijf;

-uw telefoonnummer (indien beschikbaar) of e-mailadres (of andere contactgegevens die nodig zijn om te antwoorden);

-de omstandigheden en documenten waarop u uw klacht baseert.

U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen:

-via het NEO Finance, AB systeem;

-per e-mail: [email protected] of [email protected]

- per aangetekende post naar het volgende adres: Ukmergės str. 126, Vilnius

-door een bezoek aan de klantenservice op Ukmergės str. 126, Vilnius

Klachten worden gratis onderzocht.

De klacht dient binnen 15 (vijftien) werkdagen te worden afgehandeld. Indien in een uitzonderlijk geval de klacht niet tijdig kan worden afgehandeld, dient de daartoe aangewezen medewerker van het bedrijf de klager hiervan op de hoogte te stellen.  In alle gevallen zal de behandeling van de klacht niet langer duren dan 35 (vijfendertig) werkdagen. De klager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing die tijdens de klacht is genomen. Het antwoord wordt ondertekend door de Chief Executive Officer van het bedrijf of door de voorzitter van de Klachtencommissie.

Om uw identiteit te bevestigen, kan u worden gevraagd om uw identiteit te bewijzen bij aankomst op het servicepunt.

Indien de consument niet tevreden is met het antwoord, heeft hij/zij het recht om schriftelijk of elektronisch in beroep te gaan bij de Bank van Litouwen (Totorių 4, 01121, Vilnius, Litouwen) binnen 1 (één) jaar nadat hij/zij contact heeft opgenomen met het Bedrijf.

Ga voor meer informatie over geschillenbeslechting bij de Bank van Litouwen naar de website van de Bank van Litouwen.

In het geval dat de Onderneming wordt benaderd door een aanvrager die geen consument is, zijn de regels van de door de Bank van Litouwen goedgekeurde "Regels voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en deelnemers aan de financiële markt bij de Bank van Litouwen" niet van toepassing. In een dergelijk geval onderzoekt de onderneming de klacht en geeft zij de verzoeker antwoord binnen 15 (vijftien) werkdagen na de datum van ontvangst van de klacht, maar niet later dan 30 (dertig) werkdagen.