Paskolų klubas, vertindamas vartojimo kredito gavėjų kreditingumą, taiko itin aukštus reikalavimus. Tačiau visuomet gali nutikti atvejų, kai vartojimo kredito gavėjas laiku nevykdo savo įsipareigojimų, ir dėl to paskolos davėjas gali patirti nuostolių. Siekdami, kad priimtumėte sprendimą investuoti į vartojimo kreditus atsakingai, pateikiame šią informaciją apie tokios investavimo rūšies rizikas.

Paskolos davėjas turėtų  suprasti, kad jam tenka visa vartojimo kredito gavėjo nemokumo rizika, kuri reiškia, kad vartojimo kredito gavėjas gali nevykdyti vartojimo kredito sutarties ir dėl to paskolos davėjas gali patirti finansinių nuostolių, t. y. negauti visų arba dalies palūkanų, kurias vartojimo kredito gavėjas turėjo sumokėti pagal vartojimo kredito sutartį, taip pat neatgauti dalies arba visos paskolos sumos.

Paskolos davėjas turėtų  suprasti, kad vartojimo kredito gavėjas pagal galiojančius teisės aktus gali grąžinti visą ar dalį vartojimo kredito anksčiau laiko ir dėl to paskolos davėjas atgaus mažiau palūkanų pagal sutartį, nei buvo tikėtasi.

Nusprendęs investuoti į vartojimo kreditus, paskolos davėjas pasirenka vartojimo kredito gavėjų, kuriems bus skolinama jo lėšomis, kredito reitingą (-us). Paskolų klubas įsipareigoja sudaryti vartojimo kredito sutartis tik su vartojimo kredito gavėjais, kuriems kreditingumo vertinimo dieną yra priskirtas specialiosiose sąlygose nurodytas reitingas. Kredito reitingas yra vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo rezultato išraiška, kuri yra vertinama nuo A – aukščiausio lygio patikimumas - iki E – žemiausio lygio patikimumas. Paskolų klubas siekia kaip galima sumažinti nemokumo riziką, todėl vartojimo kreditai suteikiami tik A-C reitingą turintiems asmenims, tačiau paskolos davėjas turi suprasti, kad net aukšto kreditingumo reitingo vartojimo kredito gavėjų nemokumo rizika išlieka.

Paskolų klubo atsakomybė dėl vartojimo kredito gavėjo nemokumo yra ribota. Paskolų klubas atsako dėl vartojimo kredito gavėjo nemokumo tuo atveju, jeigu jis pažeidė Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklių nuostatas ir dėl to netinkamai įvertino vartojimo kredito gavėjo mokumą. Tokiu atveju Paskolų klubas atlygina paskolos davėjo tiesiogiai patirtus nuostolius.

Taip pat nuo 2016 m. lapkričio 29 d. Paskolų klubas vertindamas asmenų kreditingumą nebetikrina Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro (NAR). Tuo atveju, jeigu dėl Paskolų klubo priimto sprendimo nebetikrinti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro (NAR) bus sudaryta vartojimo kredito sutarti su neveiksniu asmeniu, Paskolų klubas nedelsdamas nuo tokio sužinojimo momento atlygins tiesioginius nuostolius, kurie yra laikomi lygūs negrąžintai investicijos sumai ir mokėjimo palūkanoms iki faktinės investicijos grąžinimo dienos, į tokio asmens vartojimo kreditą investavusiems klientams.