Skolos išieškojimo procedūra

Jeigu vartojimo kredito gavėjas tinkamai nevykdo savo prievolių, susijusių su vartojimo kredito grąžinimu, pagal vartojimo kredito sutartį, Paskolų klubas imasi visų tinkamų priemonių susigrąžinti vartojimo kredito sumą, palūkanas ir kitas sumas, kurios priklauso pagal vartojimo kredito sutartį.

Paskolų klubas investuotojams įsipareigoja:

1. Prieš tris kalendorines dienas iki dienos, kai vartojimo kredito gavėjas turi atlikti mokėjimą pagal vartojimo kredito sutartį, informuoti vartojimo kredito gavėją apie artėjančią mokėjimo dieną trumpąja SMS žinute ir elektroniniu laišku;

2. Pirmąją ir aštuntąją kiekvienos įmokos vėlavimo mokėti dieną informuoti vartojimo kredito gavėją apie vėlavimo mokėti faktą, mokėtiną sumą bei faktą, kad pradedamos skaičiuoti palūkanos už pradelstą sumokėti kredito dalį, trumpąja SMS žinute;

3. Pirmąją ir penkioliktąją kiekvienos įmokos vėlavimo mokėti dieną informuoti vartojimo kredito gavėją elektroniniu laišku apie vėlavimo mokėti faktą, mokėtiną sumą, faktą, kad pradedamos skaičiuoti palūkanos už pradelstą sumokėti kredito dalį, informaciją, kiek įmokų mokėti yra vėluojama, informaciją, kad faktas apie vėlavimą gali būti perduodamas į UAB „Creditinfo Lietuva“ skolininkų duomenų bazę;

4. Asmeniškai susisiekti su kredito gavėju, kuris delsia mokėti įmoką ilgiau nei 25 dienas ir suderinti vėluojančios įmokos apmokėjimą bei tolimesnių įmokų mokėjimą laiku;

5. Esant vartojimo kredito sutartyje numatytoms sąlygoms, nutraukti vartojimo kredito sutartį ir reikalauti vartojimo kredito gavėjo visą įsiskolinimą grąžinti vienu kartu;

6. Visus reikalavimus pagal nutrauktas vartojimo kredito sutartis perduoti išieškoti Paskolų klubo pasirinktai skolų išieškojimo įmonei ir užtikrinti, kad įmonė ne mažiau nei vieną kartą paskambintų vartojimo kredito gavėjui ir pokalbio metu išsiaiškintų vėlavimo aplinkybes (kodėl vėluojama, ar žadama susimokėti skolą ir panašiai);

7. Kai vartojimo kredito sutartis yra nutraukta arba jos terminas pasibaigęs, kreiptis į teismą siekiant prisiteisti skolą pagal vartojimo kredito sutartį;

8. Turint vykdomąjį dokumentą, nedelsiant išieškojimą perduoti antstoliams;

9. Visas lėšas, išieškojimo metu gautas pagal vartojimo kredito sutartį iš vartojimo kredito gavėjo ar už jį skolą dengiančių asmenų, ne vėliau nei per vieną darbo dieną pervesti į investuotojo elektroninių pinigų sąskaitą;

10. Savo lėšomis sumokėti tretiesiems asmenims (skolų išieškojimo įmonei, valstybės rinkliavas ir kita) už išieškojimą ir šias lėšas išsireikalauti iš vartojimo kredito gavėjo.