Kas gali investuoti „Paskolų klube“?

Investuoti gali Europos Sąjungos, Laisvosios prekybos asociacijos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai.

Kaip investuoti „Paskolų klube“?

  • Užsiregistruokite investuotojams skirtoje paskyroje;
  • Atlikite asmens identifikavimo procesą;
  • Papildykite sąskaitą;
  • Investuokite rankiniu arba automatiniu būdu.

Paspaudus „Investuoti“ rasite paskolų biržą (finansuojamų paskolų sąrašą) ir galėsite pasirinkti paskolas, į kurias norite investuoti. Paspaudus ant Jus sudominusio kredito, sąraše rasite nurodytą informaciją apie paskolos gavėją: pajamas, įsipareigojimus, kreditingumo reitingą, darbe užimamas pareigas, buvusias skolas bei kitus įsipareigojimus. Žiūrėti video.

ARBA:

Nustatykite automatinį investavimą į paskolas pagal Jūsų pageidaujamus kriterijus, nurodykite, kokių kreditingumo reitingų paskolų gavėjams ketinate skolinti ir su kokio dydžio palūkanomis. „Paskolų klubo“ sistema Jums automatiškai pateiks geriausias investavimo galimybes. 

AUTOMATINIS INVESTAVIMAS    UŽTIKRINIMO FONDAS IR BUYBACK

Kas yra reitingai?

Kreditingumo reitingas parodo, kokia tikimybė, kad paskolą paėmęs asmuo taps nemokus, t.y.: nepajėgs įvykdyti savo įsipareigojimo laiku. Nemokiu klientas laikomas tuomet, kai paskolos įmoką apmokėti vėluoja ilgiau nei 90 dienų.

Paskolos gavėjo mokumas patikrinamas pagal su Lietuvos banku suderintas kreditingumo vertinimo taisykles. Kiekvienam paskolos gavėjui, sėkmingai praėjusiam mokumo patikrinimą,  suteikiamas kreditingumo reitingas, kuris yra sudaromas pagal unikalią „Paskolų Klubo“ skaičiavimo metodologiją, pasitelkiant dirbtinio intelekto pagalbą.  

 

Galimi reitingai – nuo A+ iki E. Pasiskolinti leidžiama tik įvertintiems ne žemesniu nei C- reitingu. Nuo A+ iki C- reitingais yra įvertinami apie 12% besikreipiančių klientų. Šiuo metu D ir E reitingo klientai gauti paskolos negali, tai yra kreditingumo reikalavimų neatitinkantys arba per daug aukštos rizikos klientai.

 
A+
- Labai aukštas patikimumas;
 
A
- Aukštas patikimumas;
 
B
- Aukštesnis nei vidutinis patikimumas;
C
- Vidutinis patikimumas;
C-
- Žemesnis nei vidutinis patikimumas;
D
- Žemesnis patikimumas;
E
- Neatitinkantis reikalavimų.

 

Kokią sumą galima investuoti?

Siekiant optimizuoti lėšų paskirstymo procesą nuo 2021 m. liepos 1 d.  investuoti į paskolas „Paskolų klube“ galima pradedant nuo minimalios 20 EUR sumos į A, B, C ir C- reitingus, o į A+ reitingo paskolas nuo 50 EUR. Iki šiol minimali investuojama suma į visus reitingus buvo 10 EUR.

Svarbu! Iki minimalios investavimo sumos pasikeitimų sukurtiems automatiniams skelbimams galioja senos taisyklės, tačiau nuo 2021 m. liepos 1 d. atnaujinant ar kuriant naują skelbimą, minimalios investavimo sumos ribos yra naujos.

Į vieną paskolos gavėją galite investuoti maksimaliai 500 eurų per 12 mėn. Mūsų sistema automatiškai užtikrins, kad ši riba nebūtų peržengta.

Į trumpalaikes (100-300 Eur/ 1-3 mėn.) paskolas galima investuoti 10 Eur per 30 d. Suinvestavus 10 Eur sumą, trumpalaikės paskolos investavusiam investuotojui nebus matomos biržoje 30 dienų.

Minima 500 eurų investavimo riba per 12 mėnesių laikotarpį yra nustatyta Vartojimo kredito įstatyme.

Kokią riziką prisiima investuotojas?

„Paskolų klubas“, vertindamas vartojimo kredito gavėjų kreditingumą, taiko itin aukštus reikalavimus. Tačiau visuomet gali nutikti atvejų, kai vartojimo kredito gavėjas laiku nevykdo savo įsipareigojimų, ir dėl to paskolos davėjas gali patirti nuostolių. Siekdami, kad priimtumėte sprendimą investuoti į vartojimo kreditus atsakingai, pateikiame šią informaciją apie tokios investavimo rūšies rizikas.

Investuotojas turėtų suprasti, kad jam tenka visa vartojimo kredito gavėjo nemokumo rizika, kuri reiškia, kad vartojimo kredito gavėjas gali nevykdyti vartojimo kredito sutarties ir dėl to investuotojas gali patirti finansinių nuostolių, t. y. negauti visų arba dalies palūkanų, kurias vartojimo kredito gavėjas turėjo sumokėti pagal vartojimo kredito sutartį, taip pat neatgauti dalies arba visos paskolos sumos.

Taip pat reikia žinoti, kad vartojimo kredito gavėjas pagal galiojančius teisės aktus gali grąžinti visą ar dalį vartojimo kredito anksčiau laiko ir dėl to investuotojas atgaus mažiau palūkanų pagal sutartį, nei buvo tikėtasi.

„Paskolų klubo“ kreditingumo reitingas apskaičiuojamas naudojant dirbtinį intelektą ir sistemos mokymosi technologiją (angl. machine learning). Kredito reitingas parodo, kokia tikimybė, kad paskolą paėmęs asmuo ar visiškai jos negrąžins. Ši tikimybė apskaičiuojama atsižvelgiant į istorinius, panašių skolininkų mokėjimo įpročius. Paskolos gavėjo rizika yra įvertinama nuo A+ – aukščiausio lygio patikimumo iki E – kreditingumo reikalavimų neatitinkančio reitingo. „Paskolų klubas“ siekia kaip galima sumažinti nemokumo riziką, todėl vartojimo kreditai suteikiami tik A+, A, B, C ir C- reitingą turintiems asmenims, tačiau investuotojas turi suprasti, kad net mažos rizikos vartojimo kredito gavėjų nemokumo rizika išlieka.

„Paskolų klubo“ atsakomybė dėl vartojimo kredito gavėjo nemokumo yra ribota. „Paskolų klubas“ atsako dėl vartojimo kredito gavėjo nemokumo tuo atveju, jeigu jis pažeidė Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisyklių nuostatas ir dėl to netinkamai įvertino vartojimo kredito gavėjo kreditingumą. Tokiu atveju „Paskolų klubas“ atlygina investuotojo tiesiogiai patirtus nuostolius.

Taip pat nuo 2016 m. lapkričio 29 d. „Paskolų klubas“ vertindamas asmenų kreditingumą nebetikrina Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro (NAR). Tuo atveju, jeigu dėl „Paskolų klubo“ priimto sprendimo nebetikrinti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro (NAR) bus sudaryta vartojimo kredito sutarti su neveiksniu asmeniu, „Paskolų klubas“ nedelsdamas nuo tokio sužinojimo momento atlygins tiesioginius nuostolius, kurie yra laikomi lygūs negrąžintai investicijos sumai ir mokėjimo palūkanoms iki faktinės investicijos grąžinimo dienos, į tokio asmens vartojimo kreditą investavusiems klientams.

Kaip siekiama išvengti interesų konflikto?

Žemiau pateikiame informacija apie priemones siekiant išvengti interesų konflikto.

„Paskolų klubas“ veikia ir kaip tarpusavio skolinimo platformos operatorius, ir kaip vartojimo kredito davėjas. Tai reiškia, kad tam tikrais atvejais „Paskolų klubas“ pats skolina lėšas vartojimo kredito gavėjams, besikreipiantiems dėl vartojimo kredito gavimo per platformą www.paskoluklubas.lt.

Siekiant išvengti interesų konfliktų ir užtikrinti investuotojų teisių apsaugą, „Paskolų klubas“ skolina savo lėšas žemiau nurodytoms sąlygoms:

NEO Finance, AB investavimo limitas - iki 80 proc. pradinės vartojimo kredito sumos. Kai vartojimo kredito gavėjui suteikiamas A+ arba A kreditingumo reitingas – NEO Finance, AB iš karto gali suteikti vartojimo kreditą iki 15 000 EUR, jeigu suteikiamas B kreditingumo reitingas – iki 8 800 EUR, tačiau ne daugiau kaip 80 procentų nuo pradinės Vartojimo kredito sumos. NEO Finance gali nesilaikyti aukščiau nurodytų maksimalių investavimo sumų ir suteikti vartojimo kreditą visų kreditingumo reitingų vartojimo kredito gavėjams, jeigu investuotojai jau sufinansavo bent 20 proc. vartojimo kredito sumos ir yra praėję mažiausiai 24 val. nuo prašymo suteikti vartojimo kreditą pateikimo biržoje..

Tokiu atveju, kai vartojimo kredito gavėjas yra skolingas tiek „Paskolų klubui“, tiek paskolos davėjams, visos pagal sudarytas sutartis gaunamos įmokos yra paskirstomos proporcingai „Paskolų klubui“ ir investuotojams pagal kiekvieno asmens paskolintą sumą.

Taip pat, siekiant išvengti interesų konfliktų, nė vienas „Paskolų klubo“ darbuotojas ar su jais ar pačia įmone susiję asmenys neturi ir negali turėti geresnių sąlygų investuoti į vartojimo kreditus nei nesusiję asmenys.

Kokia yra grąžinamų įmokų apskaičiavimo tvarka?

Paskolos gavėjui sumokant įmoką, ji proporcingai paskirstoma investuotojams pagal jų investuotos sumos dalį paskolos sumoje. Investuotojams grąžinama įmokos suma yra apvalinama centų tikslumu. Cento dalių perviršis nėra anuliuojamas, o yra kaupiamas, kol sudėjus tokias sumas gaunamas bent vienas centas, kuris bus priskaičiuotas prie sekančios grąžintinos įmokos.

Kada yra pervedamos lėšos gautos už įmoką?

Vartojimo kredito gavėjui įmokos mokėjimo dieną atlikus mokėjimą, galimas toks paskirstymas:

atlikus mokėjimą lygų įmokos dydžiui, investuotojams pinigai, proporcingai investuotai sumai, į sąskaitą yra išmokami ne vėliau negu kitą darbo dieną.

Vartojimo kredito gavėjui siekiant padengti visą įsipareigojimą, turi būti pateikiamas prašymas Bendrovei dėl paskolos grąžinimo anksčiau termino bei bendros vartojimo kredito kainos sumažinimo perskaičiuojant palūkanas. Taip pat vartojimo kredito gavėjas savo paskyroje gali savarankiškai inicijuoti bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą. Gavėjui pervedus reikiamą sumą, investuotojams į jų sąskaitas, proporcingai nuo investuotos sumos, pervedama grąžintina vartojimo kredito dalis ir tai dienai mokėtinos palūkanos.

Vadovaujantis Vartojimo kredito įstatymo nuostatomis, vartojimo kredito gavėjas turi teisę įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį. Tai padaręs, jis turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą.

Kaip vykdomas išieškojimas, jei skolininkas miršta?

Skolininko mirties atveju yra galimi keli skolos išieškojimo scenarijai.

Gavęs informaciją, kad skolininkas mirė, visų pirma „Paskolų klubas“ išsiaiškina, ar yra paveldėtojų (t.y. ar koks nors asmuo priėmė palikimą). Jei palikimas yra priimtas, tolimesnis išieškojimas atliekamas iš paveldėtojo turto. Tuo atveju, jeigu įpėdinis priimtų palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, išieškojimas būtų atliekamas tik paveldėto turto ribose. Jeigu skolininkas turėjo turto, bet neturėjo įpėdinio, tuomet palikimą priima valstybė, į kurią yra nukreipiamas skolos išieškojimas (LR CK 5.62 str.).

Jei skolininkas mirė neturėdamas turto ir palikimas nėra priimtas, skola nebeišieškoma, nes nėra į ką nukreipti išieškojimo. Tokiu atveju patiriami nuostoliai tenka investuotojams.

Kokius kaštus patirsiu skolos išieškojimo atveju?

Jokie papildomi mokesčiai iš investuotojo nėra imami. „Paskolų Klubas“ padengia visas su išieškojimu susijusias išlaidas, kurios sėkmingo išieškojimo atveju yra padengiamos pirmiausia. Tokiu atveju vienintelės sąnaudos yra laiko sąnaudos, laukiant skolos išieškojimo.