Naujienos

Svarbi informacija apie GPM deklaravimą

Svarbi informacija apie GPM deklaravimą

Maloniai primename, kad iki š. m. gegužės 2 d. vykdomas Gyventojų pajamų deklaravimas už 2018 m.

Pateikiame jums itin svarbią informaciją apie pajamų, gautų iš investicijų tarpusavio skolinimo platformoje, deklaravimą.

Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) jau yra perduoti duomenys apie 2018 m. per Paskolų klubo tarpusavio skolinimo platformą investuotojams išmokėtas palūkanas ir gautą pelną iš investicijų perleidimo sandorių.

Paskolų klubo pateikti duomenys atsispindės Lietuvos gyventojų preliminariose deklaracijose.

Lietuvoje gyvenamąją vietą deklaravę investuotojai iki 2018 m. gegužės 2 d. mokesčio administratoriui turės pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį.

Užsienio valstybėse gyvenamąją vietą deklaravusiems investuotojams pateikti pajamų mokesčio deklaracijos ir sumokėti pajamų mokesčio nereikės:

Paskolų klubas nuo šiems investuotojams išmokėtų palūkanų išskaičiavo ir į biudžetą sumokėjo pajamų mokestį bei šias išmokas deklaravo.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad užsienio valstybių nuolatiniai gyventojai turi galimybę susimažinti savo rezidavimo valstybėje mokėtinus mokesčius.


Toliau pateikiame išsamius atsakymus į Paskolų klubo investuotojams rūpimus klausimus dėl gyventojų pajamų mokesčio.

LIETUVOS GYVENTOJAMS

Lietuvoje gyvenamąją vietą deklaravę investuotojai mokesčių administratoriui turės pateikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM308 formą ir jos priedus. Deklaruotinos pajamos susideda iš išmokėtų palūkanų ir gautų pajamų iš reikalavimo teisių pardavimo. Šios pajamos priskiriamos B klasės pajamų rūšiai ir už jas patys investuotojai turės susimokėti 15 proc. dydžio gyventojų pajamų mokestį.

Pajamos iš palūkanų

Išmokėtos palūkanos = palūkanos + vėlavimo palūkanos

Išmokėtos palūkanos iki 500 EUR deklaruojamos 55 pajamų rūšies kodu metinės pajamų mokesčio deklaracijos priede GPM308N.
Išmokėtos palūkanos viršijančios 500 EUR deklaruojamos 55 pajamų rūšies kodu metinės pajamų mokesčio deklaracijos priede GPM308P.
Pavyzdžiui, iš palūkanų uždirbote 700 EUR, tai 500 EUR deklaruosite N priede, o 200 EUR – P priede.
Atkreiptinas dėmesys, kad blogų paskolų ar sumokėtų mokesčių, įskaitant Užtikrinimo fondo mokesčius, atskaitymai nuo gautų palūkanų nėra leidžiami.

Pajamos iš investicijų pardavimo

Pajamos iš reikalavimo teisių pardavimo = Reikalavimo teisių pardavimo bendra kaina – Parduotų reikalavimo teisių įsigijimo kaina

Reikalavimo teisių pardavimo bendra kaina susideda iš:

 • Antrinėje rinkoje parduotų investicijų;
 • Paskolų klubui perleistų investicijų bendros pardavimo kainos.

Parduotų reikalavimo teisių įsigijimo kaina susideda iš:

 • Antrinėje rinkoje parduotų investicijų likutinės vertės bendros sumos;
 • Paskolų klubui parduotų investicijų likutinės vertės bendros sumos;
 • Sumokėto Užtikrinimo fondo mokesčio už investicijas, kurios parduotos antrinėje rinkoje sumos;
 • Antrinėje rinkoje parduotų investicijų tarpininkavimo mokesčio;
 • Antrinėje rinkoje įsigytų investicijų, kurios buvo perparduotos įsigijimo mokesčio;
 • Antrinėje rinkoje įsigytų investicijų, kurios buvo parduotos Paskolų klubui, įsigijimo mokesčio.

Pajamos iš investicijų pardavimo deklaruojamos metinės pajamų mokesčio deklaracijos priede GPM308T. Jeigu reikalavimo teisių pardavimo sandoriai Jums nėra nuostolingi, šias pajamas turėsite deklaruoti užpildant metinės pajamų mokesčio deklaracijos priedą GPM308P. Reikalavimo teisių pardavimui nustatytas 2 500 eurų neapmokestinamųjų pajamų dydis, skaičiuojamas kartu su gautomis pajamomis pardavus ar kitaip perleidus visą kitą ne individualios veiklos turtą.

Pajamos iki 500 EUR

Nuo 2018 m., pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 str. 1 d. 20(2) punkto nuostatas, taikomas apmokestinant ir deklaruojant 2018 m. ir vėliau gautas palūkanas, gyventojų pajamų mokesčiu nėra apmokestinama 500 EUR per kalendorinius metus neviršijanti palūkanų suma, gauta už vartojimo kreditus, suteiktus per tarpusavio skolinimo platformas Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės įstatyme nustatyta tvarka, taip pat palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformas Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame EEE valstybės įstatyme nustatyta tvarka.

Lengvata nėra taikoma palūkanoms, gautoms iš užsienio įmonių, administruojančių tarpusavio skolinimo / sutelktinio finansavimo platformas, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose (kaip nustatyta GPMĮ 17 str. 2 dalyje).

Deklaravimas vaikų vardu

Palūkanų ir pelno, kuris gautas iš reikalavimo teisių perleidimo, deklaravimo tvarka, kai investuotojas yra jaunesnis kaip 18 metų.

Tuo atveju, kas investuotojas yra jaunesnis kaip 18 metų, metinė gyventojų pajamų mokesčio deklaracija turi būti užpildoma pateikiama šiais būdais:

 • Vienas iš nepilnamečio asmens tėvų (globėjų) gali kartu su savo nepilnamečiu vaiku (globėju) arba be jo į apskrities VMI teritorinį skyrių. Būtina su savimi turėti tėvystę patvirtinančius dokumentus;
 • Jeigu nepilnametis asmuo turi elektroninę bankininkyste, gali prisijungti prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir pats užpildyti ir pateikti deklaraciją;
 • Jeigu nepilnametis asmuo turi elektroninę bankininkyste, šis asmuo gali prisijungti prie MANO VMI ir paskirti savo atstovą, kuris elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) už jį užpildytų ir pateiktų deklaraciją.


UŽSIENIO VALSTYBIŲ GYVENTOJAMS

Visą reikalingą informaciją galite rasti Paskolų klubo puslapyje čia: https://www.paskoluklubas.lt/puslapis/13/uzsienio-valstybiu-rezidentai

Jei kiltų bet kokių klausimų, visad drąsiai kreipkitės.

Paskelbta:
2019-04-16
Šaltinis:
Pasidalinkite:
Panašios naujienos